Ad

Dünya Akciğer Kanseri Kongresi’nde 5.yılda sağkalım oranları açıklandı

92248
Ad


Uluslararası Dünya Akciğer Kongresi’nde metastatik veya ilerlemiş, daha önce kemoterapi tedavisi almış küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının 5 yıllık takibinde, immüno-onkoloji tedavisinin kemoterapiye göre 4 kat daha fazla genel sağkalım avantajı sağladığı açıklandı.

 

 

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Bilici; kemoterapi alan hastalarda 5. yılda sağkalım oranları %3 iken, bu oranın immüno-onkolojik tedavi gören hasta grubunda %13 olduğunu belirtti.


Tüm dünyadan onkoloji, göğüs hastalıklar uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan diğer branşlardan doktorların katıldığı ve kanser klinik çalışmalarının açıklandığı Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen IASLC 2019 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi 7-10 Eylül 2019 tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirildi. Birçok hekimin takip ettiği ve akciğer kanserinde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanaklarının sunulduğu kongrede, metastatik veya ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanserinde immüno-onkolojik tedaviden uzun sağkalım takibini temsil eden 5 yıllık birleştirilmiş etkililik ve güvenlilik bulguları aktarıldı.

 

 

Daha önceden kemoterapi tedavisi gören ve metastatik veya ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanserinde immüno-onkoloji tedavisi kemoterapiye göre hastaların sağkalım oranına daha fazla katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Ahmet Bilici konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde immüno-onkoloji ilacıyla tedavi gören hastalarda, çıkan sonuçlara baktığımız zaman kemoterapi alan hastalarda 5. yılda sağkalım oranları% 3 iken, bu oran immüno-onkolojik tedavi gören hasta grubunda % 13 oldu.

 

5 yılda sağkalan hastalar arasında immuno-onkoloji tedavisi kullanmaya devam edenlerin oranı %36’dır.Ayrıca immüno-onkolojik tedavileri kemoterapiler ile karşılaştırdığımızda yan etki açısından daha rahat uygulanabildiğini söyleyebiliriz “dedi.

 

Ad

Yorum Yaz