İzmir’de sağlık çalışanlarının kördüğüm olan nöbet sorunu.

Türk Devletinin selameti için geceyi gündüze katarak yürütülen bir mücedeledir.

İzmir’de sağlık çalışanlarının kördüğüm olan nöbet sorunu.

İzmir’de sağlık çalışanlarının kördüğüm olan nöbet sorunu.

Corona Virüs salgını ile ülkemizde ve İzmir de başarılı bir mücadele veren sağlık çalışanları kesilen nöbet ücretleriyle alakalı hem çok üzgün, hemde çok kırıldıklarını ve motivasyonlarının bozulduğunu sendikamıza bizzati gelerek, nöbet ücretlerindeki kesintinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını tarafımıza iletmişlerdir.

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak, İzmir genelinde bu konuyla ilgili bir inceleme yaparak her hastanenin farklı uygulama yaptığını, bazı hastanelerin kesip bazı hastanelerin ödediğini maalesef tespit etmiş bulunmaktayız. Bu durum sağlık çalışanları arasında iş barışını bozmuş ve sağlık çalışanları, bu hastane almış şu hastane almamış gibi söylemlerle meşgul olmuşlardır.

Bugün verilen mücadele para pul meselesi değildir elbette. Türk Milletinin sağlığı, Türk Devletinin selameti için geceyi gündüze katarak yürütülen bir mücedeledir. Ve sağlık çalışanları da bunun bilincindedir. Sadece hastaneler arası yapılan bu ayrımcılığa ve haksızlığa haklı olarak sitemleridir. Ama maalesef, bazı hastane yöneticilerimiz Sağlık Bakanlığının nöbet yönetmeliğini yanlış yorumlayarak idari izin ve esnek çalışma sistemini, nöbet ücretlerinden düşmesi olarak yorumlamış, sağlık çalışanlarının tuttuğu nöbetten, nöbet ücretlerini idari izin kullandığı gerekçesiyle kesmişlerdir.

Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanlarından hiçbir kesinti olmayacağını açıklamasına rağmen nöbet ücretlerinden yapılan bu kesintiyi ne ile izah edeceklerini ve hangi akla hizmet ettiklerini anlamak mümkün değildir.

Buradan Türk Sağlık Sen olarak sesleniyoruz. Sağlık Bakanlığının söylemlerine ve genelgesine aykırı bu tutumu kabul etmemiz mümkün değildir. Verilen idari izin ve esnek çalışma, sağlık çalışanlarının bulaşı riskini azaltmak ve daha verimli çalışması içindir. Nöbet ücretlerinin kesilmesi için değildir. Bir an önce yapılan bu yanlıştan dönülmelidir. Nöbet ücretlerini ödeyen hastanelere bakılmalıdır. Sağlık çalışanları arasındaki bu adaletsizliğe bir son verilmelidir.

Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon desteğini görmezden gelen işbilmez bazı idarecilerin tesbiti mümkündür. Kapılarını ve telefonlarını bu süreçte kapatan, sağlık çalışanlarının sorunlarına kulak tıkayan, imkan olduğu halde sorunlarını çözüme kavuşturmayan yöneticilerin tespit edilmesi ve gereğinin yapılması şart olmuştur.

Sağlık çalışanları kahramanca ilimizin dört bir yanında milletimize hizmet etmek ve sağlığını korumak için hiç gözünü kırpmadan fedakarca mücadele veriyor. Bu mücadeleye destek vermek yerine nöbet ücretlerini idari izin kullandığı gerekçesiyle kesmenin akılla izahati olmadığını görmek bu kadar zor olmasa gerek.

Türk Sağlık Sen olarak, bazı idarecilerin yapmış olduğu bu hatayla sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, tüm kamuyouna saygıyla duyuruyoruz.

Şenol ATICI

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu

Şube Başkanı