Nalıncı keserle bölme yaparız

% 99 MÜSLÜMANIZ YA !
Nalıncı keserle bölme yaparız
% 99 Müslümanız ya !
Yaratan yerine şeyhe taparız(!)
% 99 Müslümanız ya !
*
Yeminle billah la yalan bizdedir
Evladını boğan yılan bizdedir
Siyasi çıkarla talan bizdedir
% 99 Müslümanız ya !
*
Makamı kurunca kule üstüne
İşimiz gücümüz hile üstüne
Çile üretiriz çile üstüne
% 99 Müslümanız ya !
*
Kapısını açsa dinsiz(!) ülkeler
Koşup gitmek için biter ilkeler
Hani Ceddin ruhu, hani ülküler ?
% 99 Müslümanız ya !
*
Mezuniyet günü kep yığınında
Geride kalmayız çap yığınında
Geçtiğimiz alan çöp yığınında
% 99 Müslümanız ya !
*
Atama zamanı hayal adalet
Dün bugün devamlı sürer dalalet
Birfâni diyor ki, bu ne rezalet !
% 99 Müslümanız ya !
BİRFÂNİ - Ağustos - 2022
Bir 1 kişi ve ayakta görseli olabilir