AŞK;

Yüreğin ve bedenin başlı başına bir devletidir! Özeldir felsefesi

AŞK;
AŞK;
Yüreğin ve bedenin başlı başına bir devletidir!
Özeldir felsefesi
Duygusal özellikleri belli olan insanların kaderleri farklıdır.
Analizleri farklı, gönülleri yolcudur.
Onlar severlerken yüreklerine intikal eden hisleri yaşarlar, öğüt almayı sever, eleştirilmeyi ders olarak görür.
Horlanmaktan hoşlanmazlar.
Aşk, bilgi, birikim ve tekamül işini öğretir.
Sevgi, kalbin kaidesi ve müessesesinin manzumesidir.
Aşk yolunda ki başarı, yüreğin emanetini görev bilmesi, gönül bünyesinde görev aldığı duyguyu tanıması, nefsin fonksiyonunu idrak etmesiyle mümkündür.
Aşka istidatlı olmak hayra vesile olur.
Yolu ince, felsefesi pozitif sezgi, bilgi, akıl ve şuur yönüdür.
İçgüdüsel his ile mantıksal eylem bireyin hayatında önemli rol oynar.
Aşk hali, insana varlık şartı kazandırır.
Otokontrol sisteminin iktidarı, menşeini, var oluşu, anlam, amaç, derin ve vefalı ilişki hisleri doğru yaşayanlarda gelişir.
Sevgi, insan perspektifini şekillendirir.
Aşk hukukunun bütün halleri ile iç içe olmak, hayat şekillerinin anlamlarını kazandırır.
Tecrübe, kişilik gelişmesine, beden coğrafyasına ve yaşamın faktörlerine hazırlanma sürecini öğreten her şey yürekten gelen hislerin bıraktığı etkilerle öğrenilir.
Aşk; ne destan, ne mitoloji, ne de dilden dile aktarılan milli anılardan değildir.
Nesilden nesile intikal eden yaşanmışlıkların idraki de farklıdır.
Aşk canlı bir organizma gibidir.
Terapi, gelişime destek, ibret alınacak ders, imtihan, istifade etme kabiliyeti, lisanı ehlileştirme davetidir.
Nefsin ya da bedenin dili değildir.
Kalbe gelenin hikmeti, irfanı ve nasibini iyi idrak etmek gerek.
Aşkın yolcusu olmak zordur.
Yolcu yolunda gerek!....
Sultan Özateş / Aşka Hamd'ü Sena
Bir şunu diyen bir yazı 'AŞK...' görseli olabilir