KİM KİMİ ÖPÜYOR?

Bir sorum var okuyana bir soru

KİM KİMİ ÖPÜYOR?
Bir sorum var okuyana bir soru
Gelmiş geçmiş soruların en zoru
Tez zamanda hazırlayıp raporu
Hikmetini gözler önüne sersin...
***
Milyarlarca canlı suyun içinde
Gece gündüz hayın huyun içinde
Sular mı martıyla oyun içinde
Acaba kim kimi öpüyor dersin?...
*
Güneş, ay ve yıldız semanın gözü
Birbirine aşık yerle gökyüzü
Gündüz gece özler, gece gündüzü
Acaba kim kimi öpüyor dersin?...
*
Yalan dünya hırçın fayın üstünde
Gönül bir delişmen tayın üstünde
Hasret yüklü tren rayın üstünde
Acaba kim kimi öpüyor dersin?...
*
Kulak değil yürek dinler Ezanı
Kazan mı aş öper, aş mı kazanı
Ozan mı telleri, tel mi ozanı
Acaba kim kimi öpüyor dersin?...
*
Irmak her diyardan bir şeyler alır
Bazısı kenarda, köşede kalır
Kucak açmış deryalara boşalır
Acaba kim kimi öpüyor dersin?..
*.
En üstte göklerin yedinci katı
Yüce Müzeyyin'in ince sanatı
Kuşatmış sevgiyle tüm kâinatı
Acaba kim kimi öpüyor dersin?...
*
Sorular ki, sorularla örülü
Bülbüller mi gülü, gül mü bülbülü
En büyük gizemdir toprakla ölü
Acaba kim kimi öpüyor dersin?...
Baki Karabıçak
20 Kasım 2021
ANKARA