AİLEDE ÇÖZÜMLER -1 Doç. Dr. Şafak Nakajima

Evrim, kanıtlanabilen ve doğrulanabilen zengin bir gerçekler bütünüdür.

AİLEDE ÇÖZÜMLER -1  Doç. Dr. Şafak Nakajima
Deneyimli bir bütüncül tıp doktoru ve ilişki/aile danışmanı olarak, ilişki ve aile kökenli sorunların insan yaşamında ve sağlığında oynadığı çok önemli rolün altını ne kadar çizsem yetersiz olacaktır.
Zihinsel ve bedensel sağlık sorunlarıyla karşılaşılan her durumda, ilişkisel işlevsellik sorgulanmalı ve ilk çözüm basamaklarından biri olarak hastanın bireysel ve ilişki/ aile danışmanlığından yararlanması sağlanmalıdır.
Önümüzdeki haftalarda sizlerle, aile dinamiklerinizi anlamanıza yardımcı olmasını umduğum bazı bilgiler paylaşacağım. Bu bilgiler, aile yapısını iyileştirmede yaygın olarak kullanılan, bilimsel anlamda sorgulanmış yaklaşımları içerecek.
İlkin, çok değerli bulduğum ve çalışmalarımda yararlandığım Bowen Teorisinden söz edeceğim.
“Çoğu zaman, hayatımızla çok meşgulüz. Hayallerimizi gerçekleştirmekle çok meşgulüz. Bu yoğunlukta, ilişkilerimizi görmezden geliyoruz. Oysa ilişkiler hayatımızın önemli bir parçasıdır ve aile üyeleriyle ilişkiler çok daha önemlidir. Kendimizi kötü hissettiğimizde bu ilişkiler bizi kurtarır. Başarının mutluluğu her zaman, aile üyeleriyle kutlanarak artar.”
Bu sözler, Dr. Murray Bowen’e ait.
Dr. Bowen (1913-1990), Georgetown Üniversitesi Psikiyatri profesörüdür ve sıradan doktorlardan çok daha geniş bir ilgi alanına ve bilgi dağarcığına sahiptir.
Tıp dışı disiplinlerin duygu durumlarıyla ilgisine yoğunlaşır. Astronomi ve paleontolojinin bilim için temel olduğunu, evrimin bilimsel gerçeklerinin, Freud’un teorisindeki birçok fikrin yerini aldığını söyler:
“Evrim, kanıtlanabilen ve doğrulanabilen zengin bir gerçekler bütünüdür. Evrim ilkelerine ve evrimsel bir varlık olarak insana tam olarak uyacak şekilde tasarlanmış bir doğal sistemler teorisi oluşturdum.”
Bowen aile sistemleri teorisi, aileyi duygusal bir birim olarak gören ve bu birimdeki karmaşık etkileşimleri tanımlamak için sistem düşüncesini kullanan bir insan davranışı teorisidir.
Bowen, insan davranışlarını ilişkiler içinde gözlemleme konusunda bir dâhidir. Yalnızca hastalık belirtilerini gidermeye ya da bastırmaya çalışmak yerine, kişinin ne tür bir ilişkisel sistemin parçası olduğunu görmeye odaklanır. Çünkü insanlar ilişkilerinden etkilenir ve genellikle bunun farkında olmazlar. Birey ancak, aile ve ilişkilerini gözlemleyip, üstlendiği rol ve etkileşim biçimini anladıktan sonra yeniden yapılandırarak iyileşebilir.
Bowen çok haklıdır!
Zira bir ailenin duygusal, düşünsel ve davranışsal sistemi, yalnızca mevcut bireyleri değil, gelecek üç hatta dört nesli de etkileme gücüne sahiptir.
Sokrates'in insanlara “Kendini tanı” dediği gibi, Dr. Bowen de insanlara “Aileni tanı” der. Ona göre bu çaba, insanın daha iyi ve doyumlu yaşama yeteneğini geliştirecektir.
Bir sonraki bölümde, Bowen Teorisi’nin, “benlik farklılaşması, çekirdek aile, kardeş konumu, üçgenler, duygusal kesinti” gibi temel kavramlarını anlatacağım.
Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar çizgi filmi olabilir