Kurtların dağında itler ürümez

İtler niye kendi yolunu kürümez

Kurtların dağında itler ürümez
Kurtların dağında itler ürümez
İtler niye kendi yolunu kürümez
Lafla peynir gemisi yürümez
Bol keseden atıp tutanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Ben unu eledim eleği astım
Cahillerin damarına bastım
İnan size değil benim kastım
Dostlar erenler pîrler sultanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Çok cahildir şuna bak şuna
Cahillik nasıl gidiyor hoşuna
Hiç kendini yorma boşuna
Bunlar bol keseden atanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Her yaptıkları işler hile hurda
Kuzu emanet etmişler Kurda
Etrafına bir bak önce durda
Hile ile bala şeker katanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Hakkın üstüne örtülmüş perde
İnsanı koydu dermansız derde
Haksızlık ve zulüm her yerde
Zalimdir mazluma çatanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Zamanı geçmiş gitmiş dünün
Hadi cahiller lastik gibi sünün
Bu işin şakası yok iyi düşünün
Cehaletin çamuruna batanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Dünya fanidir gelir geçersin
Kendi yolunu kendin seçersin
Ama ne ekersen onu biçersin
Verdiği sözü yalayıp yutanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Kimi seçtik kimi örnek aldık
Boş masallarla uykuya daldık
Herkes uzaya çıktı biz kaldık
Nedendir yan gelip yatanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Dinleri imanları para pul
İnsanlığı kaybettik ara bul
Allah'tan başka herkese kul
Üç kuruşa şerefini satanlar
İnsan olan insan laftan anlar
Güller solmuş bülbül ötmez
Ateş sönmüş duman tütmez
Alparslan kervan böyle gitmez
Anlayın artık canlar cananlar
İnsan olan insan laftan anlar
Alparslan Kunduz
14 Şubat 2021
Konya