İŞLETME SAHİPLERİNİN 20 HATASI – 2. BÖLÜM

Nereye gideceği belli olmayan bir yelkenliye en kuvvetli rüzgar bile yardımcı olamaz.

İŞLETME SAHİPLERİNİN 20 HATASI – 2. BÖLÜM

İşletme sahiplerinin yaptığı en genel hataların ilk beş tanesini geçen hafta konuştuk.

1. Fiyat rekabetine girmek

2. Planlama eksikliği

3. Her şeyi kendi başınıza yapmak

4. Yeterince pazarlama yapmamak

5. Çok çalışmak

Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz.

6. Açık ve net hedeflerin olmayışı:

Nereye gideceği belli olmayan bir yelkenliye en kuvvetli rüzgar bile yardımcı olamaz.

İşletmenin başarılı olması için belirlenen hedeflerin akıllı yani spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı olması önemlidir. Açık hedeflerin olmayışı işletmenin strateji belirlemesine engel olur, çalışanların motivasyonunu azaltır ve uzun vadeli başarıyı etkiler. Ayrıca, hedeflerin belirsizliği işletmenin performansını ölçmeyi ve iyileştirmeyi zorlaştırır. Bu nedenle, işletme sahiplerinin belirli ve ölçülebilir hedefler belirlemesi ve bunları çalışanlarla paylaşması önemlidir.

Tabii ki hedeflerin yazılı olması gerekir. Vizyondan yola çıkarak başlayın. İşinizden ne bekliyorsunuz? İşinizin sonunu nasıl görüyorsunuz? İşten çıkma stratejiniz nedir? İşletmenizin ömrü sizin ömrünüz kadar mı? Vakit ayırarak tüm bu soruların üzerinde düşünün.

7. Test etmemek, ölçmemek:

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz.

Ürünleri, hizmetleri veya iş süreçlerini düzenli olarak test etmemek ve ölçmemek büyük bir hatadır. Test etmek ve ölçmek, işletmenin performansını anlamak, iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için kritik öneme sahiptir. İşletmenin ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesini belirlemeye, müşteri memnuniyetini artırmaya, iş süreçlerini optimize etmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Ayrıca işletme sahiplerinin karar alma sürecini destekler. Veriye dayalı kararlar almak, işletmenin başarısını artırır ve riskleri azaltır. Ölçümler ve testler, işletme sahiplerine hangi stratejilerin işe yaradığını ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirleme fırsatı sunar.

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz.  Örneğin pazarlama faaliyetlerinin genelde %80’i çalışmaz. Hangisinin çalışıp, hangisinin çalışmadığını ölçmezseniz para kaybetmeye devam edersiniz.

8. Geri bildirim istememek:

Geri bildirim almaktan korkmayın.

İşletmenizin müşteri memnuniyetini artırması, ürün ve hizmetlerini geliştirmesi ve iş süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olması açısından geri bildirimlerin etkisi göz ardı edilemez. Müşteri geri bildirimi, işletme sahiplerine müşteri deneyimini anlamaları ve müşteri beklentilerini karşılamak için gereken değişiklikleri yapmaları konusunda önemli bilgiler sağlar. Aynı şekilde, çalışanlardan gelen geri bildirimler de işletme için değerlidir. Çalışanlar, işletmenin iç işleyişini ve verimliliğini iyileştirmek için fikirler sunabilirler. İşletme sahipleri, çalışanların motivasyonunu artırmak ve işyeri kültürünü güçlendirmek için geri bildirimi teşvik etmelidirler.

Geri bildirim almak, işletme sahiplerine işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme, rekabet avantajı sağlama ve sürekli olarak iyileştirme yapma fırsatı sunar. Bu nedenle, işletme sahiplerinin müşteri ve çalışanlardan düzenli olarak geri bildirim istemesi ve bu geri bildirimi dikkate alması önemlidir. Özetle nasıl daha iyi olabileceğinizi merak ediyorsanız sorun.

9. Sisteme değil, insanlara güvenmek:

Çalışanları değil, sistemi sorgulayın.

Etkin olmayan veya yetersiz sistemler, işletme operasyonlarınızı aksatır, işlerin karmaşıklaşmasına ve verimsizliğe neden olur. Bu durum da kaynak israfına, müşteri memnuniyetsizliğine ve rekabet gücünün azalmasına yol açar.

İşletme sahipleri ihtiyaca uygun sistemler kurmalı ve bu sistemleri düzenli olarak gözden geçirerek güncellemelidir. Ayrıca, sistemlerin çalışanlar tarafından doğru bir şekilde anlaşıldığından ve kullanıldığından emin olmak da önemlidir. Doğru sistemleri kurarak verimliliğini artırır ve uzun vadeli başarıları sağlamlaştırırsınız. Sistem varsa kim neyi, ne zaman, nasıl, nerede ve ne için yapacağını bilir. Bir çalışan işten ayrılmak zorunda kaldığında işler aksamadan kaldığı yerden devam eder. Kişiye bağlı olmak yerine sisteme bağlı sonuçlar elde edersiniz. Pilotlar kontrol listelerine %100 uyarlar ve hata yapma olasılığını en aza indirirler. Tutarlı sonuçlar elde etmek istiyorsanız siz de ekibinize kontrol listeleri verin.

10. Gerçek stratejinin olmaması:

Stratejisi olmayan br işletme dümeni olmayan bir gemi gibidir.

Strateji, işletmenin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için belirlenen plan ve yöntemlerin bütünüdür. Gerçek bir strateji olmadan, işletme sahipleri belirsizlik içinde hareket eder ve işletmenin başarısını sürdürülebilir kılamazlar. Hedeflerine ulaşmada zorluk çeker ve rekabet avantajını kaybederler.

Gerçek bir strateji, işletmenin hedeflerini net bir şekilde tanımlar ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları belirler. Strateji oluşturulurken, işletme sahipleri mevcut pazar koşullarını, rakipleri, müşteri ihtiyaçlarını ve işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini dikkate almalıdır. Ayrıca, strateji sadece belirlenen hedeflere ulaşmak için bir planı değil, aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için gereken kaynakları ve süreçleri de içerir. Bu nedenle, işletme sahipleri stratejik planlarını belirlerken kaynakları doğru bir şekilde tahsis etmeli ve uygun bir zaman çizelgesi oluşturmalıdır.

Uzun vadeli başarı için net bir strateji oluşturmalı ve bu stratejiyi düzenli olarak gözden geçirmelidir.

Bu hafta elinizde 10 tane madde var. Bunlardan hangileri üzerinde çalışmaya başlayacaksınız? Sorun bilmemek değil, sorun harekete geçmemek.

Öğrenmeye devam edin. İşinizi büyütmeye odaklanın.

Bereketli ve bol kazançlı günleriniz olsun.

NOT: Yeni yazılarımız için bildirim almak isterseniz haber bültenimize üye olunuz. Fayda sağlayacağını düşündüğünüz yönetici ve işletme sahipleri ile bültenimizi paylaşınız.

Gülfidan Bereket

ActionCOACH – İşletme Koçu