CUMA KUTLUDUR...

Mabûdum, Sahibim, Rabbim,

CUMA KUTLUDUR...
CUMA KUTLUDUR...
Mabûdum, Sahibim, Rabbim,
Sen ki kullarını seversin, onlara en güzel şeyleri layık görürsün ve en güzel şeyleri onlara verirsin. Bu kutlu cuma demlerinde kapına gelerek, sana iltica ederek sevdiklerinin sözleriyle halimizi arz ediyoruz;
Bizleri kapından ayırma, kelâmın olan Kur'ân-ı Azîmü'ş-Şan'dan ve ondaki buyruklarından ayırma,
Fahr-i Kâinât Efendimiz (S.A.V.)'ın nurlu yolundan ve o yoldakilerin izlerinden ayırma. Kur'ân'ın, senin sevdiklerinin ve yolunda olanların halleriyle hallendir, onların ahlakıyla ahlaklandır.
ÂMÎİN......
HAT HAKKINDA:
Celî-Talik hatla yazılan murakka'ın hattatını bilmiyoruz ama Hz. Mevlânâ Farsça rubaisinde Türkçe tercümesi ile mealen halini şöyle arz ediyor:
Bu can bu tende olduğu müddetçe Kur'ân'a (ve onun emirlerine) bağlıyım,
Ben Muhammed Mustafâ'nın (S.A.V.) nurlu yolunda varlığını yok etmiş, ömrünü bu düşünceye bezletmişim.
Her kim benden bu sözler harici bir söz naklederse ben o sözlerden ve o sözleri söyleyenlerden de yarın Hak Divanı'nda şikâyetçiyim.
Allah'ın rahmeti, Resûlullah'ın şefâati ve evliyaullah'ın himmeti bu murakkada emeği geçenlerin ve hepimizin üstüne olsun.

Mehmed Veysi Dörtbudak

Bir anıt görseli olabilir