Geçmişten Günümüze, İstanbul’un Suyla İlişkisi Üzerine Bir Konuşma

“Haritacının Kaleminde Şehir ve Doğa:

Geçmişten Günümüze, İstanbul’un Suyla İlişkisi Üzerine Bir Konuşma

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri İstanbul’una odaklanan “Arka Oda Toplantıları” bu ay, akademisyen ve tarihçi Çiğdem Kafescioğlu’nu ağırlıyor. 30 Ocak Perşembe günü düzenlenecek konuşma etkinliğinde, erken modern dönem İstanbul’un su kaynakları, suyollarının yeraltı ve yerüstü güzergâhları ile suyun şehir içinde ulaştığı kamusal ve özel yapılar, Osmanlı’dan günümüze ulaşmış İstanbul haritaları üzerinden incelenecek.
 

 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nünİstanbul araştırmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla düzenlediği “Arka Oda Toplantıları”, erken modern dönem Osmanlı şehir, mimarlık ve görsel kültür tarihi üzerine akademik çalışmalar yürüten Çiğdem Kafescioğlu’nun konuşmasıyla devam ediyorHaritacının Kaleminde Şehir ve Doğa: Erken Modern Dönem İstanbul Haritalarında Çevre Tahayyülleri” başlıklı konuşmasında Çiğdem Kafescioğlu, erken modern dönemden günümüze ulaşmış İstanbul haritalarından yola çıkarak İstanbul’un su kaynaklarından, suyollarının yeraltı ve yerüstü güzergâhlarından söz edecek. Konuşmada ayrıca restore edilen, genişletilen veya yeni inşa edilen su yapıları ve suyun şehir içinde ulaştığı kamusal ve özel yapılardan bahsedilecek. Çiğdem Kafescioğlu şehrin mekânsal yapısı, doğal çevresi ve yapılı çevrenin doğal habitatlar ile ilişkisine ışık tutan haritalardan hareketle, İstanbul’un doğal çevresiyle bağlantılarının temsiline ve bu temsillerin ne tür pratiklerle bağlantılı olduğuna dair bir dizi ilginç konuyu da tartışmaya açacak.
 

İstanbul’un suyla ilişkisinin yeniden gündeme taşındığı şu günlerde, tarih meraklıları için ilgi çekici bir içerik sunan Haritacının Kaleminde Şehir ve Doğa: Erken Modern Dönem İstanbul Haritalarında Çevre Tahayyülleri” başlıklı konuşma, 30 Ocak Perşembe günü saat 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.
 

Etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır, yerler sınırlıdır.


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane! Kütüphane çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.iae.org.tr

 

Çiğdem Kafescioğlu Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Çiğdem Kafescioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini bu bölümde, doktorasını ise Harvard Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümü'nde tamamladı. Çalışma alanları erken modern dönem Osmanlı şehir, mimarlık ve görsel kültür tarihidir. Osmanlı görsel, tarihi, coğrafi ve edebi kaynaklarında şehir ve şehirlilik imgelerini dönüşen mekânsal, sosyal ve siyasi pratikler ve tahayyüllerle ilişkileri bağlamında ele alan araştırmasını halen sürdürmektedir. Yayınları arasında Constantinopolis/Istanbul: Cultural Encounter, Imperial Vision, and the Construction of the Ottoman Capital (Pennsylvania State University Press, 2009, Türkçe çevirisi Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanacak) ve 2020 yılında yayımlanacak olan iki makaleler toplamı, A Companion to Early Modern Istanbul (Shirine Hamadeh ile) ve Şehrin Doğası: Tarihsel ve Güncel Tartışmalar Işığında İstanbul’da Toprak, Yeşil ve Su (Ayfer Bartu Candan, Cemal Kafadar ve Suna Kafadar ile) sayılabilir. Kafescioğlu’nun “Sokağın, Meydanın, Şehirlilerin Resmi: On Altıncı Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Mekân Pratikleri ve Görselliğin Dönüşümü” başlıklı son makalesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün çıkarttığı YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in ilk sayısında yayımlanmıştır.