Ad
203

Prof.Dr Nurullah ÇETİN

YAŞLANDIRMA AKIMI MÜNASEBETİYLE

Son günlerde FaceApp uygulamasıyla yaşlandırma akımı yaygınlaşmaya başladı. Birçok insan, yaşlanınca nasıl bir yüze sahip olacaklarını merak edip yayınlıyor. FaceApp’ın veri toplama ve bunları hangi amaçlarla kullanacağı niyeti bir tarafa, bu işin bir eğlenceli tarafı, bir de muhasebe boyutu var.

Yaşlandırma akımı aslında bir yönüyle oldukça yararlı. Eğer bu iş hikmete dönüştürülebilirse büyük bir faydayı netice verebilir. O da şu: Genelde gençler bir zaman sonra yaşlanacaklarını pek akıllarına getirmezler, ya da getirmek istemezler. Hep genç, dinç, güzel, yakışıklı, güçlü kuvvetli, dinamik kalacaklarını zannederler.

Bu yüzden de hem bireysel hem de toplumsal hayatlarını uygun, doğru, iyi, güzel, faydalı değerler adına düzenleme gereği duymazlar.

Gençlerin özellikle bu akım vesilesiyle yaşlılığı ve ölümü sürekli hatırda tutmalarının bireysel ve toplumsal olmak üzere iki faydası var. Bireysel anlamda bir gün yaşlanıp öleceklerini düşünen ve bunu hep hatırında tutan gençler, ölüm sonrası sonsuz hayat için hazırlık yapma gereği duyarlar, cennete girmek için Allah’a olan kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışırlar, içki, kumar, zina, yalan, hırsızlık, cinayet gibi her türlü kötülük ve günahtan uzak durmaya gayret ederler.

Ayrıca yaşlanma ve ölümün uyarısıyla namaz, oruç, hac, zekat, ilim öğrenme, insanlara faydalı olma, bitkileri, hayvanları, bir bütün olarak tabiatı koruma, Allah’ın istediği bir gibi bir hayat kurgulama gereği duyarlar.

Yaşlandırma akımının ikinci önemli faydası da toplumsal niteliklidir. O da şudur: Gençler bir gün gelip kendilerinin de yaşlanacağını, elden ayaktan düşeceklerini, güçsüzleşip çaresiz bir hale geleceklerini hatırlayarak yaşlılara, acizlere, çocuklara, zavallılara, çaresizlere, fakirlere daha merhametli, daha faydalı olma gereği duyarlar. Anne babalarına isyan eden, karşı gelen, hakaret eden hatta döven gençlerin yaşlanınca onlarla aynı duruma düşeceklerini hatırlamaları onları bu tür toplumsal felaketlerden uzak tutacaktır.

Yaşlılık fotoğraflarını paylaşan gençlerin tam da şu ayetleri okuma ve bunların anlamını ve gereğini düşünme vaktidir:

"Sizleri yaratan O'dur. Yaşlılık dönemine ulaştıracak, ömrünün son demlerindeki düşkünlük haline, bildiği şeyleri bilemeyecek hale geleceği günlere ulaştıran da O'dur." (Nahl, 70)

"Rabbin kesin olarak şunu emretmiştir: Sadece O'na kulluk edeceksiniz. Bir de anne babanıza iyilikte bulunacaksınız. Şayet onlardan biri ya da ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa onlara "öf" bile deme! Onları azarlama; ikisine de güzel sözler söyle. Merhametle tevazu kanatlarını onların üzerine ger ve şöyle dua et: "Rabbim! Ben küçükken onlara bana nasıl şefkatle davrandıysalar şimdi Sen de onlara öylece rahmetinle muamele eyle." (İsra, 23-24)

"Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. Bu ayetler, Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinden bahsetmektedir. Hani o hafif bir sesle Rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Ama ben Sana ettiğim dualar sayesinde hiç bedbaht olmadım." (Meryem, 1-4)

Ayrıca şu hadisler de bu bağlamda ufuk açıcı niteliktedir:

"Küçüklerimize şefkat göstermeyen ve büyüklerimizin kadrini bilmeyen bizden değildir." (Tirmizî, Birr 15; Ebu Davud, Edeb 58)

"Yaşından dolayı bir yaşlıya hürmet eden gence, Allah yaşlılığında hürmet edecek kimseleri nasib eder." (Tirmizî, Birr 71)

"Annesi veya babası ya da her ikisi yaşlılık dönemlerinde kendisi yanında bulunup da onların hoşnutluğunu alarak cenneti kazanamayan kişiye yazıklar olsun." (Müslim, Birr, 9)

"Allah'ım! Ömrün son demlerindeki düşkünlükten Sana sığınırım." (Buhâri, Kitabu'd-Daevât, 6370)

"Sizden herhangi biriniz imam olduğunda namazı kısa kıldırsın. Zira cemaati içinde yaşlı olanlar vardır." (Nesâi, İmâmet, 35)

Ad

Yazarın Diğer Yazıları

 1. "BİR GAZA ETTİN Kİ HOŞNUT EYLEDİN PEYGAMBERİ”
 2. YAŞLANDIRMA AKIMI MÜNASEBETİYLE
 3. ALEVİ VE SÜNNİ TÜRKLER İNSAN YAKMAZ
 4. ŞEYH UÇMAZ, MÜRİT UÇURUR.
 5. RUSTAÎ HAYAT ÖZLEMİ
 6. HERKES GİDER TERSİNE, HOCA GİDER ERCESİNE
 7. BUGÜN TÜRK DİL BAYRAMI
 8. KENDİ GİTTİ, GÜNÜ KALDI YADİGÂR
 9. İSLAM’LA SAVAŞTA YENİ VE ETKİLİ BİR YÖNTEM
 10. İŞÇİ BAYRAMI DEĞİL, İŞÇİ SÖMÜRÜSÜ
 11. Yazarın Tüm Yazıları

Yorum Yaz