TÜRK TÖRESİNDE (K)HATUN KİŞİ

"Er bozulursa aile bozulur, Hatun bozulursa ulus bozulur."

TÜRK TÖRESİNDE (K)HATUN KİŞİ
TÜRK TÖRESİNDE (K)HATUN KİŞİ
"Er bozulursa aile bozulur,
Hatun bozulursa ulus bozulur."
Türk Atasözü
Türkler tarihi boyunca kadını el üstünde tutmuş, hiçbir şekilde ayrım yapmamıştır. Kadın, erkeğin hayatın her alanında tamamlayıcısı olmuştur. Eşini seçme hakkına sahip olmuştur.
Hatta öyle ki Kağan'ın emirnamelerinde
"Kağan buyruğu" ifadesi yer alır ve Kağanın hatununun adı kaydedilmezse o emirname geçerli sayılmazdı.
Yabancı ülke elçileri sadece kağanın huzuruna çıkmazlardı. Elçilerin kabulü sırasında hatunun da kağanın yanında olması mutlak kural idi.
Hatunlar, bazı zamanlarda kağan olmadan da elçileri kabul ederlerdi.
Önemli kararlarda söz sahibi olurlardı.
Kadını ötekileştirerek, yok sayarak sadece cahiliye dönemi yaşanır.
Unutmayalım ki bundan asırlar önce toylarda söz sahibi olan, kurultayı yöneten, yeri geldiğinde pusat kuşanıp savaşa giden, yeri geldiğinde tahta oturup ülke yöneten, nice Başbuğlar, kağanlar yetiştiren Türk hatunlarıdır.
Bu yüzden özüne dön TÜRK!
Eski bir Türk atasözünü hatırlatmak isterim; Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik iyi bir kadındır!
Bir 1 kişi görseli olabilir