. YORGUN ÇİFTÇİ

Toprak ana açmış kucak Tenin yakar sarı sıcak

. YORGUN ÇİFTÇİ
Bu gün " Dünya Çiftçiler Günü".Diğer ülkelerde çiftçiler mutlu mu bilemem. Bizim çiftçi perişan.Bu şiir tüm çiftçilere:
. YORGUN ÇİFTÇİ
Toprak ana açmış kucak
Tenin yakar sarı sıcak
O olmasa tütmez ocak
Kıymetlidir yorgun çiftçi.
*
Üretiyor bunca nimet
Ömür boyu çeker mihnet
Lâkin yine görmez kıymet
Perişandır yorgun çiftçi.
*
Hüsran olur hayal kursa
Aç ölecek bomboş dursa
Gübre olmuş karaborsa
Çaresizdir yorgun çiftçi.
*
Tohum saçar dağa taşa
Rızka elçi kurda kuşa
Alın teri gider boşa
Sefalette yorgun çiftçi.
*
Kıymetsizdir malı canı(!)
Dizlerinde yok dermanı
Borçlu kapatır harmanı
Vah zavallı yorgun çiftçi.
*
Mazot gübre el yakıyor
Umutlar hep boş çıkıyor
Gözleri mahzun bakıyor
Gözü yaşlı yorgun çiftçi.
*
Karşılıksız bunca çaba
Görmez bilmez devlet baba
Almaz kimseler hesaba
N'etsin şimdi yorgun çiftçi?
*
Kargıoğlu'm sözün özü
Emekçinin gülmez yüzü
Yüreğinde yanar közü
Hep rezildir yorgun çiftçi.
Hamza KARGIOĞLU