Türkiye İş Hayatı ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu’ yayınlandı.

Re-Set Workspace iş dünyasının en geniş katılımlı ve kapsamlı raporu ile yeni döneme rehberlik ediyor

Türkiye İş Hayatı ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu’ yayınlandı.

Re-Set Workspace iş dünyasının en geniş katılımlı ve kapsamlı raporu ile yeni döneme rehberlik ediyor

HAN Spaces’in öncülüğünü yaptığı ortak düşünce platformu Re-Set Workspace, farklı alanlardaki dernekleri, iş dünyası liderlerini, akademisyenleri, tasarım, teknoloji ve sağlık konularında öncü isimleri bir araya getirdi. MESS ve Nurus ana sponsorluğunda düzenlenen oturum ve komisyonlar ve FutureBright Araştırma Şirketinin düzenlediği çalışan beklentileri araştırması sonucunda ‘Türkiye İş Hayatı ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu’ yayınlandı. Bu dönemde yapılan en geniş katılımlı ve kapsamlı çalışma olan bu rapor iş dünyasına, sivil topluma ve kamuoyuna ofise dönüşte alınması gereken önlemler, esnek ve uzaktan çalışmaya geçiş gibi dönüşümler ve yeni döneme dair uygulamalarla yol gösterecek.

 

HAN Spaces öncülüğünde hayata geçen Re-Set Workspace platformu, yeni dönemde insanı odağına alan, sürdürülebilir, teknolojiye doğru şekilde entegre olan çalışma alanları ve iş kültürü için standartları ortak akıl ile hep birlikte ortaya koymayı, ofislere dönüşün sağlıklı ve verimli olması ile ülkemiz ekonomisine ve insan sağlığına katkıda bulunmayı hedefliyor. Re-Set Workspace Ideathon, eğitim programları, çalıştaylar, komisyonlar, araştırma, raporlar ve tasarım yarışması düzenliyor. İnsan kaynaklarından, akademiye, sağlık, teknoloji ve tasarıma farklı disiplinlerde faaliyet gösteren paydaşları ve iş dünyası liderlerini bir araya getiren platform günümüze ve geleceğin iş yaşamına ışık tutmayı amaçlıyor.

 

Pandemi sonrası hızlı bir şekilde yeni düzene ayak uydurmak durumunda kalan şirketler, pandemiye bağlı geçici çözümlerini oluşturdu. Bununla birlikte çalışma düzenleri, şirketlerin verimliliği, ev yaşam dengesi sekteye uğradı. İş hayatının nasıl etkileneceği, çalışanların sağlık ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı, alınması gerekecek önlemler, farklı çalışma modelleri ve çalışma alanlarının sosyal ve fiziksel olarak nasıl değişeceği sorgulanmaktadır. Çalışanlar ve şirketler açısından tüm bu soruların cevaplarının ve beklentilerin tanımlanması, yeni dönem iş kültürü, iş-yaşam dengesi, farklı modellerin değerlendirilmesi, çalışan sağlığı, iş yeri güvenliği, dezenfeksiyon, havalandırma ve teknolojik adaptasyon gibi pek çok konunun protokollere bağlanması gerekmektedir. Bu konuların katılımcı, somut ve uygulanabilir şekilde ele alınarak tanımlanması ihtiyacı insan sağlığının yanı sıra tüm sektörleri doğrudan etkileyen, tüm şirketlere yol gösterecek olan ekonomi ve çalışma hayatı açısından makro bir konudur.

HAN Spaces öncülüğünde hayata geçen RE-SET Workspace’in MESS ve Nurus ana sponsorluğu ve Alkaş organizasyonu ile düzenlediği Ideathon’da mimariden, insan kaynaklarına, teknolojiden, sağlık ve sürdürülebilirliğe farklı platformlarda yer alan 60 lider 12 hafta boyuncagelen farklı bakış açıları ile kamuoyunu bilgilendirdi. FutureBright Araştırma Şirketi çalışanların beklentilerini ortaya koyan kalitatif ve kantitatif araştırmalar düzenledi. İnsan, Çalışan Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği, Sürdürülebilirlik, Tasarım, Teknoloji ve Çalışma Alanlarının Geleceği alanlarında 6 komisyona 120 üst düzey yönetici, uzman ve akademisyen değerli görüş ve önerileri ile katkı verdi.Esnek çalışmadan, yeni dönem çalışma modelleri ve teknolojik adaptasyona, hukuki mevzuattan, iş yaşam dengesi ve sürdürülebilirliğe, ofise dönüşte alınması gereken önlemlerden çalışma alanlarındaki tasarım ve altyapısal değişikliklere kadar iş kültürü ve çalışma alanları her yönden ele alındı. RE-SET Workspace, Turk-Net co-sponsorluğu, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilişim Vadisi, Girişimcilik Vakfı, GPTW, İDEALİST İç Mimarlık Derneği, Özyeğin Üniversitesi ve PERYÖN -Türkiye İnsan Yönetimi Derneği gibi birbirinden değerli paydaşların katkıları ile hayata geçti.

Araştırma, oturumlar ve komisyonların sonucunda hayata geçen bu kapsamlı çalışma Cisco, Daikin, Doğa HSE, EY, Hafele, ISS, IFS, Johnson Controls, Kayalar Kimya, Labirent, Logitech, Mey Diageo, Momento, Ofix, Organik Kimya, Özay Hukuk, Rasyotek, Samur, Schneider Electric, Sensormatic, Servis 365, Tahincioğlu, Vemus şirketlerinin desteği, akademisyenler, sektörün önde gelen şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri, teknoloji şirketleri, proje yöneticileri, gayrimenkul uzmanları ve servis sağlayıcılarının katkısı ile birlikte hazırlandı ve iş dünyasının ve kamuoyunun bilgisine sunuldu. Üst yönetim ve İK’dan teknolojiye her alandan karar vericilerin yeni dönem için mutlaka okuması gereken bir rehber niteliğinde olan ‘Türkiye İş Hayatı ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu’ sadece ofise dönüşe, sağlık ve güvenlik önlemlerine değil bundan sonra yaşanacak dönüşüme, esnek çalışma, mevzuat gibi konulara ve çalışma alanlarının geleceğine de ışık tutuyor. Eylül ayı itibariyle işe ve okula dönüşlerde başlayacak hareketlilikle birlikte şirketlerin esnek ve uzaktan çalışma konusundaki sistem ve ofise dönüşteki hazırlık süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

HAN Spaces YK Başkanı Avi Alkaş ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“HAN Spaces olarak yeni nesil iş hanlarını yani paylaşımlı ve hazır ofisleri yöneten bir operatör ve iş ağıyız. Bu süreçte sağlığa, üyelerimiz, kiracılarımız ve çalışanlarımızın ofislere dönerken ‘virüs kapar mıyım, aileme bulaştırır mıyım?’ endişesini taşımadan gönül rahatlığıyla çalışabilmesine, şirketlerin bu süreci nasıl yöneteceğine odaklandık ve bir ortak akıl platformu olan Re-Set Workspace’i hayata geçirdik. Yeni dönemde insanı odağına alan, sürdürülebilir, teknolojiye doğru şekilde entegre olan çalışma alanları ve iş kültürü için standartları ortak akıl ile hep birlikte ortaya koymayı, ofislere dönüşün ve ofislerdeki dönüşümün sağlıklı ve verimli olması ile ülkemiz ekonomisine ve insan sağlığına katkıda bulunmayı hedefledik. Tek merkeze bağımlı çalışma kavramının sarsılmasıyla ofis içi ve dışındaki düzende köklü değişiklikler bekleniyor. Tabii bu durum ofislere bundan böyle ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelmiyor. Kararların alındığı, toplantıların yapıldığı, kurumun tüm parçalarını bir arada tutan, şirket kültürünün temeli olan ofisler, öznesi olan insanlar/çalışanlar için format değiştirerek hibrit ve esnek yapılanmalar, farklılaşan mekanlarla zamandan bağımsız olarak daima var olacak. ‘’ dedi.

Pandemi Sırası ve Sonrası Çalışan Sağlığı konusunda açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı ABD Başkanı, İş ve Meslek Hastalıkları BD Başkanı ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN pandemi sürecini değerlendirdi.

“İş yaşantımızda yerinden ve evden yapılacaklar gibi ayrımlara giden süreç, çevrimiçi iş süreçlerini daha çok ön plana çıkardı. Beden gücü ya da hekimlikte olduğu gibi yerinde görmek, dokunmak dışında hemen her iş, işyeri, çalışma şekli, süresi tartışılmaya, esnemeye, yeni modellere doğru yönlendi. "İş" te kuşkusuz en önemli öğe işi yapan "İnsan" daha da çok öne çıktı ve artık işin yapılabildiği mutfak, balkon, park, plaj vb her yer "İşyeri" oldu... Süreçte insanı öne koyan, yetişmiş değerleri yitirmeyen kuruluşlar daha ayakta kaldı ve beşeri sermayelerini, toplumdaki algılarını kuvvetlendirdi. Tabi işyeri değişince yeni çalışan sağlığı unsurları söz konusu oldu: Başta bir anda plazadan, ofislerden, hareketli yaşamdan, seyahatlerden eve giden sıkılan bireyler, işin yapılması gereğinin verdiği psikososyal baskıya, dışarı çıkamamaya, rahatlığa (kıyafet, yemek saati, iş yapma saati vs) önce alışamayıp, sonra uyum gösterenler ve gösteremeyenler diye ikiye ayrıldı. Yeni dönemde kişisel haklar ve mahremiyetin korunması ile birlikte cororonavirüs önlemlerini uygulayan işyerleri ve evde de konforu sağlayan işyerleri çalışanın sağlığını ve ailesini koruyan, daha verimli işler yapan kuruluşlar olacak gibi görünüyor. “

RE-SET Workspace paydaşlarından PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz pandemi sonrası değişen İK yönetimi ve esnek çalışma modellerini değerlendirdi. Öztınaz, “Pandemi ile birlikte hayatımızın, iş yapış modellerimizin ve bunlara bağlı olarak şirketlerimizin bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde olduğu bir gerçek. Bu dönemde neredeyse bütün çalışanlar süreçleri evlerine taşıdılar. Tüm iş hayatı evlerimize sığabildi. Tüm bunların sonucunda yeni çalışma modellerinin artık hayatımıza yerleştiğini söyleyebiliriz. Şimdilerde ise birçok kurumun hibrit çalışma modellerine geçtiğini ve departmanlarını dönüşümlü olarak ofislere çağırdığını görüyoruz. Ofisler de yeni düzene uyum sağlıyor. Artık teknoloji baş rol oynarken, ofislerin büyüklüğü azalıyor ve ortak çalışma alanlarına daha çok yer veriliyor. Hibrit çalışma modelleri, hem maliyet, hem esneklik hem de jenerasyon ihtiyaçlarına karşılık verebilir durumda. Tabi bu dönemde ortaya çıkan yeni, farklı, ilham veren, vizyoner, katılımcı, şefkatli liderlik de ‘çalışan deneyimi’ni de değiştiriyor. Bu sürecin bizi liderle çalışanı birbirine yaklaştıran, sınırları incelten ya da kaldıran bir yeni döneme bağlayacağını umuyoruz” dedi.

Re-Set Workspace Hakkında:

Covid-19 sonrası çalışma alanları için somut, makul, sürdürülebilir standartların belirlenmesi ortak akıl platformu Re-Set Workspace, HAN Spaces öncülüğünde kuruldu. Re-Set Workspace, MESS ve Nurus ana sponsorluğunda, Turk-Net co-sponsorluğunda, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilişim Vadisi, FutureBright Group, Girişimcilik Vakfı, Great Place to Work, İDEALİST İç Mimarlık Derneği, Özyeğin Üniversitesi ve PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) gibi değerli paydaşların katılımı ve Alkaş organizasyonuyla hayata geçti. Cisco, Daikin, Doğa HSE, EY, Hafele, ISS, IFS, Johnson Controls, Kayalar, Labirent, Logitech, Mey Diageo, Momento, Ofix, Organik Kimya, Özay Hukuk, Rasyotek, Samur Halı, Schneider Electric, Sensormatic, Servis 365, Tahincioğlu, Vemus gibi hem ofiste çalışan hem de ofis için çalışan şirketlerin de bilgi, birikim ve desteğiyle oluşan ortak akıl eski çalışma düzeni ve çalışma alanı standartlarını resetliyor.

 

HAN Spaces Hakkında:

Alkaş Gayrimenkul ve Nurus ortaklığı ile kurulan HAN Spaces, yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürünü teknolojiyle buluşturan, insana ve doğaya saygılı çalışma alanları tasarlayan ve yöneten bir iş platformu ve Proptech şirketidir. HAN Spaces kurumsal ofis, sanal ofis, coworking ve özel masa seçeneklerini kurumların ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca hizmetlerle sunarken, HAN Flex Ofis ve Hibrit çalışma modelleri ile şirketlerin kısa veya uzun dönemli talepleri doğrultusunda çalışma alanları geliştiriyor ve yönetiyor.