Etiket: İŞLETMENİZDE PARANIN KONTROLÜ KİMDE? 2. BÖLÜM

Ekonomi
İŞLETMENİZDE PARANIN KONTROLÜ KİMDE? 2. BÖLÜM

İŞLETMENİZDE PARANIN KONTROLÜ KİMDE? 2. BÖLÜM

Paranın kontrolü kimdeyse işletmenin kontrolü ondadır.