Online İtibar Yönetiminde Haklarınızı Kullanın!

Hakaret, Tehdit, Şantaj ve İfşa İle Mücadelede Haklarınızı Arayın!

Online İtibar Yönetiminde Haklarınızı Kullanın!

Avukat Atakan KARATAŞ, kişilerin veya şirketlerin itibarlarına saldırı durumlarında içerik kaldırtma, erişim engelleme, unutulma hakkı olmak üzere çeşitli yöntemlerle itibarı zedeleyen durumların, marka veya telif hakları başta olmak üzere haksız rekabet yaratabilecek ihlallerin önüne geçilebileceğini belirtti.

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Atakan KARATAŞ, şirketlere yönelik karalayıcı yorumların, şikayetlerin, haberlerin, görüntülerin, marka ve telif hakkı ihlallerinin; bireylere yönelik ise hakaret, şantaj, kişisel verilerin veya özel görüntülerin ifşası, karalayıcı haberler ve içeriklerin sayısının gün geçtikçe arttığını bunların önüne geçmek için Anayasa’dan, 5651 Sayılı ve 7253 Sayılı Kanun’dan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan, Türk Ceza Kanunu’ndan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan, Türk Ticaret Kanunu’ndan ve Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan yararlanabileceğini vurguladı.

Hakaret, Tehdit, Şantaj ve İfşa İle Mücadelede Haklarınızı Arayın!

Özellikle sosyal medya üzerinden veya web & mobil uygulamaları üzerinden kullanıcıların birbirleriyle etkileşimlerinin her geçen gün artması bu ortamlar üzerinden işlenen suçları da arttırmıştır. Bu suçlarla Türk Ceza Kanunları kapsamında mücadelede bulunulabileceği gibi, internet üzerindeki izlerini silmek için unutulma hakkı başvuruları ile erişim engelleme ve içerik kaldırtma başvurularının sulh ceza hakimliklerine yapılması önem taşımakta olduğunu belirten Karataş, ihlale konu içeriklerin, görsellerin, videoların internet ortamında hızlıca yayılmasının önüne geçilebilmesi adına hukuk desteğinin alınmasının yararlı olacağını ifade etti. Sözlerine genellikle ülkemizde bu tür başvurularda olumsuz sonuçlar alındığı algısı olduğunu belirten Karataş, bu algının yanlış olduğunu hakkı zedelenen her kişinin veya şirketin hakkını hukuksal düzleme iyi yansıtmasıyla ve hukuk desteği ile ortaya koyacağı delillerle olumlu sonuçlara erişebileceğini, hatta bu konuda bilinçlendirme çalışmaları adına itibarhukuku.com, unutulmahakki.com ve hukukikoruma.com projelerini başlattıklarını belirtti.

 

Hukuka Aykırı İçeriklerin Kaldırılması Artık Daha Kolay!

Basın Özgürlüğü kapsamında olmayan, hukuka aykırı içerikler, görseller, videolar barındıran, mahkeme kararı kesinleşmeksizin tamamen suçlayıcı isnatlarda bulunarak kişilerin özel hayatına müdahale eden, şirketlere haksız suçlamalarda bulunarak şirketlerin itibarını zedeleyen haberlerin, içeriklerin, yorumların ve şikayetlerin hukuka aykırı nitelikte olduğunu belirten Karataş, 7253 sayılı kanun ile birlikte ilgili içeriklerin eskiye oranla daha kolay kaldırılabileceğini belirtti.

 

Telif Hakkı ve Marka Hakkı İhlallerinde Ciddi Tazminatlar Söz Konusu!

İnternet ortamının marka ihlallerine ve ürün ihlallerine son derece elverişli olduğunu, günümüzde görsellerin, ara yüzlerin, eserlerin, web tasarımlarının, videoların, dizilerin, şarkıların, bestelerin, güftelerin izinsiz bir şekilde paylaşılması nedeniyle telif hakkı ihlallerinin son derece arttığını bildiren Karataş, bu tür ihlallerle mücadelede fikri ve sınai haklar hukuku kapsamındaki düzenlemelerin önemini, hakkı ihlal edilen kişilerin veya şirketlerin maddi ve manevi tazminat davaları açılabileceğini, suç duyurusunda bulunulabileceğini ve internetteki izlerin kaldırılması için sulh ceza hakimliklerine başvurulabileceğini ifade etti.

 Günümüzde görsellerin, ara yüzlerin, eserlerin, web tasarımlarının, videoların, dizilerin, şarkıların, bestelerin, güftelerin izinsiz bir şekilde paylaşılması nedeniyle telif hakkı ihlalleri son derece artmıştır. Bu süreçlerle hukuki mücadele etkili sonuçlar vermektedir.

Unutulma Hakkı İle Geçmişteki İzlerin Silinmesi Mümkün!

Unutulma hakkının, internet ortamında paylaşılmış içeriklerin,  üstün bir kamu yararı olmadığı sürece, dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlemesini isteme hakkı şeklinde tanımlandığını belirten Karataş, kişilerin veyahut şirketlerin Anayasa, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 7253 sayılı Kanun Kapsamında arama motorlarından ve diğer internet sayfalarından bu verilerin geri getirilemeyecek şekilde silinmesi talebinde bulunabileceğinin altını çizdi.