İYİ EĞİTİM

AKŞENER’İN EĞİTİME BAKIŞI

İYİ EĞİTİM

İYİ Parti iktidar olduğunda uygulayacağı programı ekonomi, hukuk, sosyal politikalar, eğitim vd başlıklar altında kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bu defa İYİ Parti’nin eğitim alanına dönük sorunlar, çözüm yolları ve vaatlerinin açıklandığı tanıtım toplantısına davet edilince Ankara’ya gittim.

Gittiğime değdi. Bütün sorunlarımızın temelini oluşturan “Eğitim” konusunda yapılan tespitler içimi yakarken, çözüm önerilerini dinlemek umutlarımı artırdı.

****

AKŞENER’İN EĞİTİME BAKIŞI

Programın açılışında İYİ Parti lideri Meral Akşener 20 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemimizin eskiye göre iyileşmek yerine gerilediğini vurguladı.

Kendisini bir öğretmen olarak yetiştiren Cumhuriyetin kurduğu sistemin iki önemli özelliğine vurgu yaptı.

AKP’den önce, Cumhuriyetimizin eğitim sistemi bir fırsat eşitliği sağlıyordu. Anadolu’nun küçük bir köyünden çıkmış zeki bir çocuk kendisine sağlanan fırsat ve imkanlarla Türkiye yönetiminde söz sahibi olabileceği makam ve mevkilere yükselebiliyordu. Şimdi derin bir yoksulluk ile sınanan, şaibeli yazılı sınavlar ve mülakatlarla elenen, çocuklarımız bu fırsat eşitliğinden de mahrum edildi.

Cumhuriyetin kurup geliştirdiği eski sistemde eğitim sürecinde verilen bilgiler hayatın içinde kullanılabilecek işe yarar bilgilerdi. Akşener kendisi gibi öğretmen adayı olanlara okullarda doğum, dikiş, yemek, iğne yapmak gibi bir köyde ihtiyacı olabilecek bütün bilgilerin öğretildiğini anlattı.

Şimdi ise eğitim sürecinde sadece kutucukları karalayarak sınavlardan geçen öğrenciler okuduğunu anlayamaz, derdini anlatamaz, hayatta işe yarayacak hiçbir pratik işi öğrenememiş olarak mezun oluyor.

Üniversitelerimizde eğitim kalitesi o kadar düşük ki. Üniversite mezunlarının hayali mesleğini yapmak değil, ne olursa olsun bir iş bulmak. Yeni açılan üniversitelerimizin çoğu sadece iş talebini erteleme aracı. Eskiden dünyada ilk 500’e girebilen üniversitelerimizin de kalitesi ve dünyadaki sıralaması gittikçe düşüyor.

Meral Akşener "Öncelikle öğretmen okulları gitti, sonrasında köy okulları gitti, değişmedik bir şey kalmadı. Bunun beceriksizlikten değil gayet isteyerek (taammüden) yapıldığını düşünenlerdenim. Kimse bu kadar ahmak olamaz. Bu kadar bilimden, sürekli değişen dijital dünyaya uyum sağlamaktan uzak; sadece parası olanın çocuklarını okuttuğu bir eğitim düzeniyle karşı karşıyayız” dedi.

Akşener “İYİ Eğitim” sunumunda açıklanan iyileştirmelerin eleştiriye açık olduğunu, herkesin iyiniyetli teklifleriyle düzeltme ve geliştirmeye katkı sunabileceğini açıkladı.

*****************************

EĞİTİM’DE HEDEFLER VE GERÇEKLER

İYİ Parti’nin “İYİ EĞİTİM” sunumunu partinin Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay yaptı. Sunum geniş bir ekip tarafından hazırlanmış.

Sevinç Atabay eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışı görevlerde bulunmuş, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürlüğü ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürlüğü yapmış tecrübeli bir eğitimci.

Sunumda ilk önce eğitimli insanın toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temeli olduğu vurgulandı. Aşağıda küçük bir kısmını özetlediğim tespit ve çözümler anlatıldı. Tamamını partinin resmî sitesinden izleyebilir ve okuyabilirsiniz.

İyi bir eğitimle zihnin özgürleşmesi, aklın ve vicdanın birlikte gelişmesi, yeteneklerin keşfedilmesi, var olan potansiyelin gerçekleştirilmesi, bugünün ve yarının becerilerini kazanması, bilgiye dayalı fikir geliştirmesi sağlanır.

Bu ölçütlere bakınca ülkemizde “İyi Bir Eğitim” vardır diyemeyiz.

****

DERİN YOKSULLUK VE EĞİTİM

Kötü eğitimin ilk sebeplerinden biri eğitime ayrılan kaynakların yetersiz ve yoksul kesimden ailelerin eğitime katkı sunma imkanlarının çok kısıtlı olmasıdır.

2020 TÜİK verilerine göre, 0-17 yaş grubunda çocuklarımızın yaklaşık üçte biri “derin yoksulluk” içinde. 4. Sınıf öğrencilerinin %40’ı, 8. Sınıf öğrencilerinin %46’sı okula aç ve yorgun gittiklerini söylüyor.

İYİ Parti öncelikle devletin eğitime ayırdığı bütçeyi artırmayı planlıyor.

Ailelerin yükünü azaltmak için öncelikle eğitim harcamalarından KDV’yi kaldırmayı vaat ediyor.

Ayrıca “Öğrenci Destek Kartı” projesi ile yaş grubuna göre öğrencilere “Okullu Kart, Genç Kart ve Hayat Kart” verilmesi planlanıyor. Bu kartlarla kitap kırtasiye harcamaları karşılanacak, müze ve ören yerlerine, devlet tiyatrolarına ücretsiz giriş imkânı sağlanacak, ulaşımda, bilgisayar vb bilişim araçlarında KDV istisnası ve ücretsiz internet erişimi sağlanacak.

****

EĞİTİMDE DE LİYAKAT ŞART

Eğitimde başarısızlığımızın temel sebeplerinden biri de “eğitim sisteminin tüm kademelerinde görevlendirme ve atamalarda liyakat, objektiflik ve hesap verebilirlik ilkeleri yok sayılmaktadır.”

İyi Parti eğitimde de liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirliğin olduğu bir sistem öngörüyor. Öğretmenlerimizi “mesleki açıdan sürekli gelişen itibarlı ve yüksek motivasyon sahibi” hale getirmeyi planlıyor. “Atanamayan öğretmen kalmayacak” sözünü veriyor. “Öğretmen mülakat uygulamasının kaldırılacağını”, “toplam 250 bin öğretmen ataması yapılacağını”, “hiçbir okulun öğretmensiz, hiçbir öğretmenin öğrencisiz kalmayacağını” vaat ediyor.

****

ÖĞRENME YOKSULU

10 yaşında basit bir metni okuyup anlayamayan çocuklar “öğrenme yoksulu” olarak tanımlanıyor. Türkiye’de her 100 çocuğumuzdan 22’si öğrenme yoksulu. Bu bizim çocuklarımızın gelişmiş ülke çocuklarından genetik olarak daha geri zekalı olduğundan değil. Tam bir sistem (sistemsizlik) ve yoksulluk sonucu.

Verilere göre yoksul ailelerin çocuklarında öğrenme yoksulluğu oranının %90 olması tesadüf değil. Bu rakamlar dehşet verici.

İYİ Parti öğrenme yoksulu öğrencilerimiz için ciddi bir destek programı hazırlamış.

AKP’nin getirdiği 4 yıllık ilkokulun faydalı olmadığı görüldü. Dünyada 194 ülkede ilkokul süresi 6-7 yıl iken Türkiye’de 4 yıl olması çok zarar verdi. İYİ Parti iktidar olduğunda 1 yıllık zorunlu ilkokul öncesi eğitim + 5 yıllık ilkokul eğitimini getirecek.

****

ÜNİVERSİTELER

İYİ Parti YÖK’ün miadını doldurduğunu ve kapatılacağını duyurdu. Üniversitelerin mali ve akademik özerkliğinin sağlanacağı, her üniversitenin rektörünü kendisinin seçeceği belirtilen “İYİ Eğitim” programında, “Yükseköğretim kurumlarının adalet, liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve bilimsel özgürlük ilkeleri çerçevesinde yönetileceği bir yönetim yapısı oluşturulacak” denildi.

Öğrencilerin barınma sorunu çektiği, tüm yükseköğretim yurtlarının üniversitelere devredileceği, ihtiyaç duyan tüm öğrencilere yurt ve barınma imkanının sağlanacağı belirtildi.

01 Eylül 2022

Ruhittin Sönmez