İŞYERİ KÜLTÜRÜ NASIL OLUŞTURULUR?

Bir işletme sahibi anlatıyor:

İŞYERİ KÜLTÜRÜ NASIL OLUŞTURULUR?

Bir işletme sahibi anlatıyor:

‘İki tane mühendis çalışanım vardı. Bunlardan biri gerçekten işinde çok başarılıydı. Diğeri ise ona göre biraz daha vasat biriydi. İyi olan bir gün benden daha fazla ücret istediğini, çünkü kendisinin diğerinden çok daha fazla çalıştığını söyledi. Ben de eşitlik olsun, sorun çıkmasın diye ikisine birden zam yaptım. İyi olan çalışanım bu durumdan hiç memnun olmadı ve istifa edip ayrıldı. Diğeri ise bir süre daha iş yapıyormuş gibi görünerek zaman doldurdu ve sonunda iş yerini mahkemeye vererek işten ayrıldı. Ve biz yüklü paralar ödemek zorunda kaldık…’

Sizce bu iş yerinde hangi kültür değerleri iyi çalışanın ayrılmasına, diğerinin de mahkemeye başvurarak şirkete zarar vermesine yol açtı?

İş yeri kültürü neden önemlidir?

İş yeri kültürü, bir işletmenin değerlerini, normlarını, davranışlarını ve iş yapış biçimlerini belirleyen bir yapıdır. Bir başka deyişle işlerin nasıl yürüdüğünü belirleyen yazılı olmayan kurallardır. İyi bir iş yeri kültürü şunları sağlar:

1.    Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılık: Çalışanların işlerinden memnun olmalarını sağlar ve işletmeye bağlılık duymalarını teşvik eder. Çalışanlar, iş yeri kültürü ile uyum içinde olduklarında kendilerini daha mutlu ve tatmin hissederler.

2.    Çalışan Performansı ve Verimlilik: Çalışanların motivasyonunu artırır ve performanslarını teşvik eder. Çalışanlar, iş yeri kültürünün değerlerini benimsediklerinde daha yüksek verimlilik ve kalite sağlarlar.

3.    Tutum ve Davranışlar: Çalışanların tutumlarını ve davranışlarını belirler. Olumlu bir kültür, işletmenin etik standartlarını yükseltir ve çalışanların dürüstlük, saygı ve işbirliği gibi değerlere önem vermelerini sağlar.

4.    İnovasyon ve Yaratıcılık: Çalışanların fikirlerini özgürce paylaşmalarını teşvik eder ve yenilikçi düşünmelerini sağlar. Çalışanlar, rahat bir ortamda yaratıcı çözümler bulabilir ve işletmeye değer katabilirler.

5.    Çekim ve Tutma Gücü: İşletmenin iyi çalışanları çekme ve tutma gücünü artırır. Potansiyel çalışanlar olumlu bir iş yeri kültürüne sahip bir işletmede çalışmayı tercih ederler. Mevcut çalışanlar ise işletmede kalma eğiliminde olurlar.

6.    İtibar ve Marka Değeri: İşletmenin itibarını ve marka değerini artırır. Olumlu bir kültür; müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları tarafından takdir edilir ve işletmenin rekabet avantajını güçlendirir. Mevcut çalışanlarınızın veya herhangi bir sebeple işten ayrılan çalışanlarınızın sizi dışarıda nasıl anlattığı kültürünüze bağlıdır.

İyi bir iş yeri kültürü oluşturmak ve sürdürmek, işletmenin uzun vadeli başarısı ve sürdürülebilirliği için önemli bir faktördür.

İş yeri kültürü nasıl oluşturulur?

Başarılı bir iş yeri kültürü oluşturmak, işletmelerin sadece iş yapma biçimlerini değil, aynı zamanda çalışanların memnuniyetini ve performansını da etkiler. Peki, iş yeri kültürü nasıl oluşturulur? İşte adımlar:

1. Değerlerin Belirlenmesi: İş yeri kültürünü oluşturmanın ilk adımı, işletmenin değerlerini net bir şekilde belirlemektir. Şeffaflık, dürüstlük, yenilikçilik gibi değerler, işletmenin temelini oluşturur ve çalışanların davranışlarını yönlendirir.

2. Liderlik Örneği: İşletmenin liderleri, iş yeri kültürünün oluşturulmasında kilit bir rol oynar. Liderler, işletmenin değerlerine uygun davranışları sergileyerek ve bu değerleri çalışanlara benimseterek kültürün oluşturulmasında öncü ve rol model olmalıdır.

3. Çalışan Katılımı ve Geri Bildirim: İş yeri kültürünün oluşturulmasında çalışanların katılımı ve geri bildirimi önemlidir. Çalışanlara, işletmenin değerleri ve kültürü hakkında düşüncelerini ve önerilerini paylaşmaları için fırsatlar sunulmalıdır.

4. Eğitim ve Gelişim Programları: Çalışanların iş yeri kültürünü benimsemelerine yardımcı olmak için eğitim ve gelişim programları düzenlenmelidir. Bu programlar, işletmenin değerlerini ve kültürünü vurgular ve çalışanların bu değerlere nasıl uyum sağlayabileceklerini öğretir.

5. Ödüllendirme ve Tanıma: İyi performansı ödüllendirmek ve çalışanları takdir etmek, iş yeri kültürünün oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Ödüllendirme ve tanıma programları, çalışanların motivasyonunu artırır ve bağlılıklarını güçlendirir.

6. Esneklik ve İş-Özel Hayat Dengesi: İşletme sahipleri, çalışanların iş-özel hayat dengesini sağlamalarına yardımcı olacak esnek çalışma düzenleri ve politikaları uygulayabilirler. Bu, çalışanların mutluluğunu ve memnuniyetini artırır ve iş yeri kültürünü olumlu bir şekilde etkiler.

7. İletişim ve İletişim Kanalları: İş yeri kültürünün oluşturulmasında etkili iletişim çok önemlidir. İşletme sahipleri, çalışanlarla açık ve düzenli iletişim kurmalı ve çalışanların fikirlerini, endişelerini ve geri bildirimlerini alabilecekleri iletişim kanalları sağlamalıdır.

İş yeri kültürü bir gecede oluşmaz. Uzun yıllar boyunca süre gelen tutum ve davranışların bir sonucudur. Tutarlı olmayı gerektirir. Söylenen ve yapılanlar bütünlük içinde olmalıdır. İşletme sahipleri, yukarıdaki adımları izleyerek iş yeri kültürünü oluşturabilir ve çalışanların memnuniyetini ve performansını artırabilirler.

Yazımın başında bahsettiğim şirkette ‘eşitlik’ bir kültür olarak yer bulsa da ‘adalet’in olmadığı açık. Çalışanların performansına göre değerlendirildiği bir işletmede iyi çalışanlar daha mutlu ve verimli olur. Böyle bir işletmede performansı düşük olan bir çalışana nasıl davranılması gerektiğini ise önümüzdeki hafta konuşacağız.

İşyerinde ‘Değerlerle Yönetim’ başlıklı yazımızı okumak için buraya tıklayınız.

Sizin iş yerinizde hangi kültür değerleri öne çıkıyor?

Bereketli ve bol kazançlı günleriniz olsun.

Gülfidan Bereket

ActionCOACH – İşletme Koçu