Dünya Bankası depremin maliyetini hesapladı:

Fiziksel hasar 34,2 milyar dolar

Dünya Bankası depremin maliyetini hesapladı:

Karar Gaztesinin haberinde Dünya Bankası’nın Afet Değerlendirme Raporu’na göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasarının maliyetinin 34 milyar doları aşması bekleniyor. Raporda, devam eden artçıların zaman içinde bu hasar tahminini daha da yukarı çıkarabileceği belirtilirken iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerinin çok daha fazla olacağını, potansiyel olarak bu rakamın iki katına ulaşacağını ve ekonomideki aksamalarla maliyetin daha da artacağı belirtildi.

Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasarının maliyetini hesapladı. Yayınlanan hızlı hasar değerlendirme raporuna göre, depremler Türkiye'de, 2021 yılı GSYH’sinin yüzde 4’üne denk gelen yaklaşık 34.2 milyar dolarlık fiziksel hasara neden oldu.

Rapor ayrıca iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerinin çok daha fazla olacağını, potansiyel olarak bu rakamın iki katına ulaşacağını ve ekonomideki aksamalarla maliyetin daha da artacağını ortaya koydu.

Dünya Bankası Grubu ve ortaklarının Türkiye'de gerçekleştirecekleri ilk müdahaleler için bilgi sağlanması ve hükümetin yeniden inşa planlamasının desteklenmesi amacıyla hazırlanan raporda, devam eden artçı şokların zaman içinde bu hasar tahminini daha da yukarı çıkarabileceği belirtildi.

6 Şubat tarihinde yaşanan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler ile bunların ardından yaşanan 7.500'ün üzerinde artçı sarsıntı ve iki ilave depremin 11 ilde çok ağır bir hasara yol açtığı ifade edilen raporda, bölgedeki yoksulluk oranı ve Suriyeli mülteci nüfusunun da altı çizildi.

Türkiye'deki doğrudan fiziksel hasarlar üzerinde odaklanan Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporu’nda, 1,25 milyon insanın yaşadığı binaların orta ila ağır derecede hasar görmesi veya tamamen çökmesi nedeniyle geçici olarak evsiz hale geldiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rapora göre, hasarın yüzde 81'i yaklaşık 6,45 milyon kişinin yaşadığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman illerinde meydana geldi. Konutlarda meydana gelen doğrudan hasarların toplam hasarın yüzde 53'ünü (18 milyar $) oluşturduğu, toplam hasarın yüzde 28’inin (9,7 milyar dolar) ise konut dışı binalarda (sağlık tesisleri, okullar, kamu binaları ve özel sektör binaları), yüzde 19’unun (6,4 milyar dolar) da altyapı tesislerinde (yollar, elektrik, su temini) meydana geldiği ifade ediliyor.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DİREKTÖRÜ LOPEZ: TÜRKİYE’NİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dünya Bankası Grubu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu afet sonucunda büyük kayıplar ve acılar yaşayan Türkiye ve Suriye halklarının acılarını tüm kalbimizle paylaşıyoruz. Dünya Bankası da Türkiye’nin iyileştirme çabalarını desteklemek için teknik uzmanlık birikimini ve finansman olanaklarını derhal harekete geçirmiştir” dedi. Dünya Bankası 9 Şubat tarihinde yardım ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak için 1,78 milyar dolarlık bir başlangıç yardım paketi açıklamıştı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de yaptığı açıklamada “Bu afet Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yüksek deprem riskini ve kamu ve özel altyapının dayanıklılığını arttırma ihtiyacını bir kez daha hatırlattı. Afet riski yönetiminde lider bir kuruluş olarak Dünya Bankası, afete dayanıklı ekonomik toparlanma çabalarında Türkiye'nin yanında olmaya kararlıdır” şeklinde konuştu.

Değerlendirmelerin halen devam ettiği ve mevcut belirsizlikler, 20 Şubat’ta Hatay’da yaşanan 6,3 büyüklüğündeki deprem gibi artçı sarsıntılar düşünüldüğünde, hasar tahminlerinin daha da yükselebileceği belirtildi.