BENİM ADIM TÜRK !

Türk'ün yüce ülküsü hilâlimde parlarken

BENİM ADIM TÜRK !
Türk'ün yüce ülküsü hilâlimde parlarken
Türk'ün varlığına eş, her Türk akranım olur
Tarih, kültür mirası, mefkûremi surlarken
...Er meydanında demir dağı saranım olur
...İl'imde ve töremde her gün duranım olur
Delitay, kuvvetini Ötüken'den alınca
Namıyla üç kıt'aya destanları salınca
Bozkurtların akını kopuzları bulunca
...Zafer türkülerinde gökler hayranım olur
...Afakta parlayan ay yıldız devranım olur
Dolaşırken devrânı Asenanın kelâmı
Tanrı dağ yaylasında Tiyanşan'a selâmı
Bilge Kağan diyerek serer ise kilimi
...Obalardan seslenen lâtif şükranım olur
...Yirmidört boy soyumla bana ümranım olur
Kaç yüzyılın efkârı yaralarım var benim
Boy boy kürek çektiğim sudaki civar benim
Aras'a, Tuna'ya set çektiğim duvar benim
...Yüzyılların özlemi bana yâranım olur
...Er kuşanmazsa pusat,benim hüsranım olur
Ey Milletim ! Üryandır şehirlerim illerim
Kuşanın hedefleri, darda kaldı dillerim
Bakraça uzanırken Türk'çe kokan ellerim
...Köpük köpük öfkeler belki ayranım olur
...Belki kımız tadına dolan seyranım olur
Toprağa can, bayrağa kan veren asil soyum
Oğuzlarda kurt başlı bayrağımla ben, buyum
Yedi göbek atamdan uzanan her beş duyum
... Toy eyleyip coşarken, yurdum Turan'ım olur
... Rüzgâr eser,tayfunum olur,boranım olur
Es bre bozkurtlarım ! Göster azametini
Rüzgârın körükleri bilsin ikâmetini
Demir dağ biliyorken korun vahametini
Kös'lere vurunca her Türk, mehteranım olur
... Dualarım Allah'a varan Kur'ân'ım olur
Nihâl MİRDOĞAN
Ne Mutlu Türk'üm Diyene !
Bir 1 kişi, sarı saç, gülümsüyor ve mücevher görseli olabilir