TRAI Girişimler Haritası (Şubat 2021) Yayınlandı!

Yıllara Göre TRAI Yapay Zeka Ekosistemi 

TRAI Girişimler Haritası (Şubat 2021) Yayınlandı!

Yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek; kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla çalışan “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi” Girişimler Haritası’nı (Şubat 2021) yayınladı.

 

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (https://turkiye.ai/) Şubat 2021 haritasında görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 164 girişim yer alıyor. 

 

Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017’de kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI)  Şubat 2021 itibari ile ekosisteminde bulunan yapay zeka girişimi sayısı 164’e ulaştı. TRAI ekosisteminde yer alan girişimlerin akademi ve özel sektör ile buluşmalarına, ortak proje yapmalarına, yatırımcı bulmalarına ve yurt dışına açılmalarına yardımcı olmaktadır.

 

12 Farklı Kategori

Görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi 12 farklı kategoride çalışmalar yapan girişim ve yapay zeka şirketleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://turkiye.ai/girisimler/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

2020 Kasım ayında yayınlanan TRAI Girişimler haritasında 145 girişim bulunurken, bu say, Şubat 2021 tarihinde ise 164’e ulaştı. 2020 yılı içerisinde kapanan 8 girişim ise haritadan çıkarıldı.

 

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası’nda yer alan girişimlerin kategorilerinin dağılımı şöyle:

  1. Görüntü işleme: 47
  2. Öngörü ve Veri Analitiği:21
  3. Arama Asistanı ve Arama Motoru: 6
  4. Doğal Dil İşleme:16
  5. Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 17
  6. Makine Öğrenmesi: 32
  7. Optimizasyon: 9
  8. Otonom Araç: 6
  9. Robotik Süreç Otomasyonu: 7
  10. Akıllı Platform Alanı: 3 

 

Yıllara Göre TRAI Yapay Zeka Ekosistemi 

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu. 

Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e çıktı. 

 

2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112’e rakamına ulaştı. 2020’nin Temmuz ayında girişim haritasındaki rakam 134’ken, Kasım 2020’de bu rakam 145 oldu. 

 

TRAI yapay zeka ekosisteminin bir parçası olmak için info@turkiye.ai ‘den bizimle iletişime geçebilirsiniz.