TİCARET AHLAKI VE ÜRETEN TÜRKİYE”

Türkiye'nin kendi öz değerlerine dayanarak her alanda üreten bir ekonomi ile inşa edileceğine inanmaktayız.”

TİCARET AHLAKI VE ÜRETEN TÜRKİYE”

Dijitalleşme ve buna bağlı olarak toplumda artan bireyselleşme kültürü hızla artarken, özellikle ticarette sadece kar etme hırsına ve maddeci bakış açısına dikkat çekmek isteyen Türkiye’nin önde gelen işadamları derneklerinden TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) 2021 yılı mottosunu “Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye” olarak belirledi. 2005 yılında erdemli, alın teri ile elde edilen helal kazancı önceleyen, milli bir iş adamları kuşağının oluşmasına katkıda bulunmak amacı ile yola çıktıklarını belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Kadim kültürümüze ters düşen bu yozlaşmanın orta ve uzun vadede ülkemize zarar verebileceği düşüncesiyle ana kuruluş değerlerimizi vurgulayacak üretken bir ekonomiye ihtiyacımız var’’ diye konuştu.

Kuruluş felsefine uygun olarak 2021 yılı mottosunu, ‘’Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye’’ olarak belirleyen TÜMSİAD, yıl boyunca bu düşünceye vurgulayan bir dizi etkinlik düzenleyecek. Özellikle pandemi sürecinde hızla gelişen dijitalleşmenin “ben” eksenli yaklaşımları artırdığını vurgulayan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Ben merkezci düşünce yapısı, hayatın her alanında olduğu gibi, ticari yaşamda da etkisini gösteriyor. Günümüz dünyasında değerlerin yozlaştığı, insanlığın metalaştığı, hakkın ve haklının yerine gücün ve güçlünün önemsendiği, doğrunun oluşturulan algılarla ikame edildiği gerçek ötesi tabir edilen bir zamanı yaşamaktayız’’ dedi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık üretmek, tasarruf etmek, ihtiyacından fazlasını tasadduk etmek yerine; ‘daha çok tüket ve mutlu ol’ kabulü yaygınlaştırılıyor. Bu anlayış, hem toplumumuza, hem iş dünyasına gem tüm insanlığa büyük zarar veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bu nedenle kuruluş değerlerimizi vurgulayacak ve üretken bir ekonomi ihtiyacının altını çizecek bir mottoyu 2021 yılında öne çıkarmayı hedefledik.”

Güçlü ve Büyük Türkiye

"Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirlenen motto çerçevesinde yapılması planlanan faaliyetlerle öz değerlerimizin vurgulanacağının altını çizen Doğan, “Atılacak her adımın ve yapılacak her işin kendi medeniyet tasavvurumuz ile dokunması, kendi öz kültürümüz ile nakşedilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'nin kendi öz değerlerine dayanarak her alanda üreten bir ekonomi ile inşa edileceğine inanmaktayız.”