Etiket: Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi'nin Erkân-ı Harbiye Reisi

Tarih
Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi'nin Erkân-ı Harbiye Reisi,  Bingazi-Irak Havalisi Kumandanı, Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk reis

Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi'nin Erkân-ı Harbiye...

Süleyman Askerî Bey'in, Balkan dağlarında Bulgar ve Sırp eşkıya avladığı yıllarda...