Pandeminin ‘panikdemi’ye dönüşmemesi için SAĞLIKLI İLETİŞİM YÖNETİMİ ŞART

Sağlıklı iletişim yönetimi de bir sorumluluk ve etik bir mecburiyettir.

Pandeminin ‘panikdemi’ye dönüşmemesi için SAĞLIKLI İLETİŞİM YÖNETİMİ ŞART

Işıl Arıdağ

ÜNİTE Edelman Yürütme Kurulu Başkanı

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Corona virüsü COVID-19 salgınında hepimizin önceliği, insan sağlığı ve güvenliği tabii ki. Ancak salgının yayılımını engellemek ve kontrol altına almak için; devlet yöneticileri, kamu ve özel sektör ile bireyler olarak tıbbi açıdan alınması gereken tüm önlemler kadar, sağlıklı iletişim yönetimi de bir sorumluluk ve etik bir mecburiyettir.

 

Bu amaçla COVID-19 salgın yönetimini, iletişim açısından değerlendirmekte fayda görüyorum.

Hepimizin iyi bildiği üzere; bir krizi yönetirken öncelikle durumu iyi analiz etmek gerekir.

 

Bu krizde; virüsün tanısının yapılamaması, dolayısıyla korunma yöntemleri ve tedavisinin bilinmemesi, sağlıklı kişilerde belirti göstermemesi, virüsün mutasyona uğrayarak çoğalması ve olağanüstü bir hızla yayılması nedeniyle süper dinamik / değişken bir ortam oluştu.

 

Diğer yandan Corona virüsü – COVID 19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmeden önce ‘infodemi’ de üst seviyeye ulaşmıştı.

 

Bu durum hem idari hem de iletişim yönetimi açısından risk analizlerinin sağlıklı yapılamamasına neden oldu. Karar vericilerin fazlasıyla rahat veya çok ürkütücü olmak üzere iki uçta söylemlerini etkiledi.

 

Pandemi'nin ‘panikdemi’ haline dönüşmesini engellemek çok önemli. Asılsız bilgi salgını ve ölçüsüz duygu seli hastalık kadar büyük tehlike arz etmekte.

 

Güvenilir bilgi kaynağı bu bağlamda çok önemli. Bu krizde; Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun açıklama ve yönlendirmelerine göre hareket etmemiz gerekiyor.

 

Bir yandan karar vericilerin;

-Toplum sağlığını korumak için idari ve operasyonel karar almanın yanı sıra

-Şeffaf ve zamanında doğru bilgi paylaşımı yapmaları

-Bireysel ve toplum psikolojisini sağduyulu yönetmeleri

-Ekonomik değer zincirini korumak ve sürdürülebilir yaşam döngüsünün sürekliliğini sağlamak için tedbir ve proaktif aksiyonları hayata geçirmesi gerekiyor.

 

Diğer yandan güvenilir otoritelerin açıklama ve yönlendirmelerine göre; bireyler olarak üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmek sorumluluğumuz.

 

Kurum/kuruluşların ise süreci yönetirken;

1. Kriz stratejik ve müdahale ekiplerini oluşturması

2. Doğru bilgi için ulusal ve uluslararası güvenilir mercilere itibar etmeleri

3. Risk analizini otorite bildirileri ve veriye dayalı yapmaları

4. Çalışanlarını eğitmeleri

5. En kötü senaryoya göre en üst seviyede kriz müdahale planlarını hazırlamaları

6. Ancak durumun gerektirdiği kadar aksiyon almaları (Kararların erken hayata geçmesi, sürdürülebilir yaşam döngüsüne geç kalınmış aksiyonlar kadar zarar verebilir)

7. İletişim stratejilerini ve bilgilendirme kanallarını doğru tespit etmeleri

8. Dinamik süreçte sık sık durum değerlendirme yapmaları

9. Durumun, rekabetin ötesinde seferberlik durumu olduğunun bilincinde olmaları ve iş birliği yapmaları

10. Süreci ciddiyet ve hassasiyetle ancak sağduyulu, sakin ve soğukkanlı yönetmeleri

11. Ekonomik ve sosyal fayda üretmeyi sürdürmeleri

Sağlıklı iletişim yönetimi için gerekenler bunlar. Dikkatli olunması gereken maddeleri özetlemekte fayda görüyorum:

1. Kaynağı itibarlı olmayan verilere güvenilmemesi

2. İspatlanmayan bilginin, dedikodunun internet, sosyal medya ortamında veya kulaktan kulağa yayılmaması için özen gösterilmesi

3. Krizi yönetirken dahi paniğe kapılmadan ve paniğe yol açmayacak şekilde davranış sergilenmesi

4. Toplum sağlığı korunurken ekonomik döngünün korunmasına itina edilmesi

Dolayısıyla sağlığımızı korumak için gösterdiğimiz çabada, iletişim açısından da büyük bir sorumluluk taşıdığımız asla unutulmamalıdır.