ÖZGÜRKÜK NERDE

Bir sen misin mahkûm olan, kadere?

ÖZGÜRKÜK NERDE
Ö_Z_G_Ü_R_/
_Ö_Z_G_Ü_R_L_Ü_K_/
_Ö_Z_G_Ü_R_L_Ü_K_N_E_/
_Ö_Z_G_Ü_R_L_Ü_K_N_E_R_D_E_/
__bir sen misin mahkûm olan kadere
_ben__de_____öyleyim___ben____de
hem___de___________her______şeye
her_____yer/____________________de
kendi_____içimde_______________tutsak
_ruhum/_____da__________________hapis
_evim/_________de_________________kilitli
___teras/_________da_________________esir
__öz/______________gürlük ____________içinde
_sevgi/_______________de_______________hapis
bir imza________________mahkûmuyum_______ben
____çocuklara ____________müebbet
____kamçı_________________mı_____________istersin
_____balyoz_________________mu______________dersin
____bir ______________________kuru____________ekmeğe
_____bin bir çeşit________________ha/_____kar/_________et
________________öz/_____________gürlük____________uzakta
_________________belki____________ölüm/_______________de
__________________hayır____________hayır
___________________kabir____________nezaret/_____ha/_____ne
____________________cehennem_______hapis/____________hane
____________________işkence________işkence_________işkence
___________________özgürlük_______nerde__________kardeşim
_________________özgürlük______nerde_________Onur BİLGE
ÖZGÜRKÜK NERDE
Bir sen misin mahkûm olan, kadere?
Ben de öyleyim, ben de!
Hem de her şeye
Her yerde...
Kendi içimde tutsak
Ruhumda hapis
Evimde kilitli
Terasta esir
Özgürlük içinde
Sevgide hapis...
Bir imza mahkûmuyum ben!
Çocuklara müebbet...
Kamçı mı istersin?
Balyoz mu dersin?
Bir kuru ekmeğe
Bin bir hakaret!
Özgürlük uzakta
Belki ölümde...
Hayır, hayır! ..
Kabir nezarethane
Cehennem hapishane!
İşkence, işkence! ..
Özgürlük nerde kardeşim?
Özgürlük nerde?
Onur BİLGE
Fotoğraf açıklaması yok.