Mobbing kurumların vebasıdır...

Bazen liyakatiniz, kişisel değerleriniz ve vicdanınızın sesi çalıştığınız kurumun gerçekleri ile çatışır.

Mobbing kurumların vebasıdır...

Mobbing kurumların vebasıdır...

Bazen liyakatiniz, kişisel değerleriniz ve vicdanınızın sesi çalıştığınız kurumun gerçekleri ile çatışır. Bu, kariyer yaşamında olağan ve kaçınılmazdır.
Bu durumda krala çıplak der, istifayı basarsınız değil mi?
Değil.
Siz bir ticarethanede değil bir KURUM'da çalışmayı tercih etmişsinizdir.
Çünkü kurumlar; vaatleri, değerleri, kültür ve itibarları olan sorumlu varlıklardır.
Bu yüzden ki sosyal sorumluluk, kurumsal iletişim, işveren markası, İK, reklam, PR, pazarlamaya milyonlarca lira harcarlar.

Gelecek hayallerinizin 'patronun iki dudağının arasında' olmaması için kurumlarda çalışırsınız.
Eğitiminiz, diplomalar, kurslar, sertifikalar hepsi bunun içindir.

Tuhaftır ama;
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın işletmesinde değil 'XX'te çalışıyorum' demek sizi toplum gözünde otomatikman akıllı, çalışkan ve itibarlı biri yapar.
Kurumun başarılarını, itibarını kendinizinmiş gibi sahiplenir, gururlanırsınız.

Bir gün gelir mobbing kabusuyla karşı karşıya kalırsınız.
Bazen iş arkadaşınız, bazen yöneticiniz bazen de patronunuz size dünyada cehennemi yaşatabilir.

Bırakıp gitmekle, kalıp savaşmak ikileminde yaşanan çatışma ve...
Hoş geldin, tükenmişlik sendromu, kaygı bozukluğu, depresyon.

Kurumsal kariyerimin son yıllarında mobbinge maruz kalan ve etkileriyle uzun süre baş etmek zorunda kalan biri olarak söylüyorum:
Mobbing bir insanlık suçudur!
Mobbing kurumların vebasıdır.

Toplum olarak uzun yıllar sürecek bir sosyal, moral ve ekonomik buhran dönemindeyiz. İnsanlar anlam krizi yaşıyor, giderek artan gelecek kaygılarını yönetmekte zorlanıyor. Bu kitlesel psikolojinin, kurumlarda mobbing salgınına yol açtığını da biliyoruz.

Kurumların bir numaralı önceliği bu salgının önüne geçmektir.

İşte bazı öneriler;
- Samimi politikalar oluşturun: İş yerindeki davranışların kabul edilebilirlik sınırlarını belirleyen politikalar ve ihlallere karşı net yaptırımlar belirleyin.
- Çalışanları eğitin: Çalışanlara, işyerindeki mobbing davranışlarını tanıyabilecekleri ve nasıl rapor edebilecekleri konusunda eğitim aldırın.
- Kurum kültürü: Çalışanların işbirliğine teşvik edildiği, açık iletişimin, dürüstlüğün, kapsayıcılığın ve nezaketin önemli olduğu bir kültür yaratın.
- Mobbing'i raporlama kanalları oluşturun: Bağımsız, açık ve güvenilir iletişim kanalları sağlayın. Bu kanalların çalışanlar tarafından kolayca erişilebilir olması ve raporlama sürecinin gizli tutulması önemli.
- Mobbing'i önleyici tedbirler alın: Çalışanlar arasında açık bir iletişim ortamı sağlayın, çalışanların iş yükünü dengeleyin, stres yönetimi programları uygulayın.

Her 10 gençten 8'inin yurtdışına gitmek istediği, yetenek kıtlığı yaşayan bir ülkedeyiz.
Kurumlar liyakatli çalışanları çekebilmek ve elinde tutabilmek için kısacası gelecekte var olabilmek için güvenilir çalışma ortamları yaratmaya en başta da mobbing'le savaşmaya mecbur.

'Bir şeyleri yoluna koymak için hala çok geç değil'

Şule Yücebıyık

Social Impact & Communication Consultant | Speaker | Founder

bilimvirusu.com