KOCA SEYİT ONBAŞI'YA

Sene bin dokuz yüz on beşti

KOCA SEYİT ONBAŞI'YA
KOCA SEYİT ONBAŞI'YA
Sene bin dokuz yüz on beşti
Birleşti şer komitesi, şeytanın avânesi
Daldı hayal alemine, karar kıldı
Kudretli silah, donanmasıyla alarak
İstanbul'u, dünyadan silecekti Hilâli!
Çanakkale'ydi hilâlin kalbine giden yol
Arsız, soysuz, yamyam gürûhu
Abluka altına aldı kıyılarını
Gururlu, kibirli, "BATIRILAMAZ" zırhlıları
Kustu, nefretini kinini
soysuz haçlı süpürüntüsü atalarının
Top atışlarıyla yaktı, yıktı
Tabyaları, bataryaları
Azdı cephanesi bozkurtların lâkin,
Kimi nişanlı, kimi evli, kimi Onbeş'li
yiğitler vardı imânlı
Yiğidin hası Koca Seyit'ti
Göz açtırmadı kibirli Ocean
Ölüm saçtı, zulüm saçtı
Kustukları mermilerle
İçti Şehâdet şerbetini
Mecidiye Bataryası'nın
Ağzı süt kokan süt
Ondört kınalı kuzusu,
Uçtu havaya cephanelik, elde kalan çok azdı
"YÜKLEYELİM MERMİYİ YARDIM ET"
"YÂ ALLAH"
Koca pehlivan kavradı
Arslan pençeleriyle
Niğde'li Ali yardım etti, kucakladı, bebeği sararcasına
İki yüz yetmiş altı kilo! dile kolay
Ciğerleri patladı, patlayacaktı basınçtan
Ağız, burun, kan revân kan
Yükledi gücü gücüne namluya, dilinde duâ
Hilâl'in umudu, mazlumun umudu mermi
Kanatlandı uçtu uçtu, ölüm saçan Ocean'ı kalbinden vurdu
Hani "BATIRILAMAZ" dı
Haçlının gururu, kibir abidesi
Türk'ün denizi onu yuttu, gömdü cehennemin yedi kat derinliklerine
Bitmek üzereyken, tam da her şey
Mûcizevî olayı gördü, koştu Kumandan Hilmi Bey
"NASIL YAPTIN?"
"CENAB -I HÂK'KIN YARDIMIYLA"
"ALLAH-U EKBER"
ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILAN
İŞTE BU RUHTU
Onbaşı oldu Koca Seyit
Pâk alnından öpüldü
Aldı teskeresini, döndü köyüne
Duydu Büyük Taarruz'u
Kaptı mavzeri, koştu cepheye
Keferenin karşısında
yiğitçe çarpıştı
İki yara onu, eyledi gazi
Gönderdiler memleketine
Odun topladı dağdan, yaptı kömür,
Sattı ilçede, kazandı rızkı
Ahâli, şaşırdı görünce
"Müracaat et sana verilsin madalya,
sen rahat et bağlansın maaş, "
"MAAŞ, MADALYA İÇİN SAVAŞMADIK Kİ BİZ! ALLAH İÇİN, VATAN İÇİN ÇARPIŞTIK"
Döndü arkasını vâkurca yürüdü, gitti
Teslim etti ruhunu elli yaşında
Onlar'ın sayesinde
vatan bize VATAN OLDU
Cennet-i firdevs'ine alsın hepsini Hûda
Mübârek ruhlarına okunsun dâim Fâtihâ
Ömer KESKİN 19.03.2018
BeKir Abi Edebiyat-Kültür ve Edebi Tarih Dergisi
Yıl: 3 Sayı: 9 Mart 2020 sayfa: 9
Bir 1 kişi görseli olabilir