İş kurmanın en kolay olduğu 5 Avrupa ülkesi

Beş Avrupa ülkesinde yeni bir işletme açmanın daha kolay olabileceğini ortaya koydu.

İş kurmanın en kolay olduğu 5 Avrupa ülkesi

Yapılan bir araştırma, işgücü özellikleri, kurumlar vergisi ve bürokrasi gibi bir dizi sebep dolayısıyla beş Avrupa ülkesinde yeni bir işletme açmanın daha kolay olabileceğini ortaya koydu.

Bir ülkede yeni bir iş kurmanın ne kadar kolay olduğunda, inşaat izin süreci, vergilendirme, kredi alma süreci, işgücü gibi bir dizi faktör belirleyici oluyor. Bu faktörlere bakıldığında, beş ülke, iş kurmanın en kolay olabileceği beş Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor.

Euronews’ün araştırmasına göre, bazı Avrupa ülkeleri, söz konusu iş kurmak olduğunda özellikle Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan kişiler için daha sıkı yasal düzenleme ve yükümlülükler getirse de her ülkede durum aynı değil. Statista’nın paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılında AB’de 24,4 milyon Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) bulunuyordu. Bu şirketler yaklaşık 85 milyon kişiyi istihdam ediyordu. Bu ise kıtada faaliyet halindeki işletmelerin yaklaşık 99,8’i anlamına geliyordu.

Yapılan bir araştırma, işgücü özellikleri, kurumlar vergisi ve bürokrasi gibi bir dizi sebep dolayısıyla beş Avrupa ülkesinde yeni bir işletme açmanın daha kolay olabileceğini ortaya koydu.

Bir ülkede yeni bir iş kurmanın ne kadar kolay olduğunda, inşaat izin süreci, vergilendirme, kredi alma süreci, işgücü gibi bir dizi faktör belirleyici oluyor. Bu faktörlere bakıldığında, beş ülke, iş kurmanın en kolay olabileceği beş Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor.

Euronews’ün araştırmasına göre, bazı Avrupa ülkeleri, söz konusu iş kurmak olduğunda özellikle Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan kişiler için daha sıkı yasal düzenleme ve yükümlülükler getirse de her ülkede durum aynı değil. Statista’nın paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılında AB’de 24,4 milyon Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) bulunuyordu. Bu şirketler yaklaşık 85 milyon kişiyi istihdam ediyordu. Bu ise kıtada faaliyet halindeki işletmelerin yaklaşık 99,8’i anlamına geliyordu.

BULGARİSTAN

Bürokrasinin az olması sebebiyle Doğu Avrupa’da revaçta bir ‘yeni iş merkezi’ olarak görülen Bulgaristan’da yeni bir işyeri açmak sadece birkaç hafta içinde tamamlanabilecek bir süreç. İdari masrafların da düşük olduğu belirtilen Bulgaristan’da yüzde 10 kurumlar vergisi alınıyor, bu da Bulgaristan’ı çoğu Avrupa ülkesinden daha tercih edilebilir kılıyor. Yabancı şirketlerin toprak almak için yasal bir kısıtlamasının olmadığı ülkede sadece kayıt yaptırdıktan sonra işletme maliyetlerini karşılamak gerekiyor. AB üyesi olması dolayısıyla Avrupa Ortak Pazarı’na erişimi de mümkün kılan Bulgaristan’da hayat pahalılığının da nispeten daha düşük olduğu ifade ediliyor.