GÖNÜL ….3

Edebi aşk kaşığınla Kalbe inen ışığınla

GÖNÜL ….3
GÖNÜL ….3
Edebi aşk kaşığınla
Kalbe inen ışığınla
Bütün Trak aşığınla
Sarmaş dolaş oldun gönül
Trak, Kayı, tan bülbülü
Sen bir hiç ile simgeli
Senin dilin köylü dili
Anlamazlar garip bülbül
İffetli ol bil helali
Unutma Hak Zülcelali
Silahın edin kemali
Tek harama değme gönül
Niye durmaz ah çekersin
Duygusuz yerde ötersin
Aşk ödine hüznedersin
Bağrına taş bağla gönül
Bölük pörçük hitabınla
Çölde göçük kitabınla
Yanıp tütsen firakınla
Sen ki nesin garip gönül
Bırak yaban lisan türü
Sen vadinde sade yürü
İkide birde düttürü
Deyip ötme garip gönül
Han incisi üstad Ahmet
Benden selam Hak’tan rahmet
Bitti lisanı türrehat
Coşup coşup durma gönül
Erol garip sen sözünden
Uzatıp çıkma özünden
Sönmeyen sevgi közünden
Ocak ocak doldu gönül
EROL YILMAZ 24.03.1989