Dünden Bugüne Turan Yazgan'ın 10 Nisan 2009 tarihindeki konuşmasından

Ermeniler işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından ve Karabağ’dan derhal ve kayıtsız şartsız çekilmelidir.

Dünden Bugüne Turan Yazgan'ın 10 Nisan 2009 tarihindeki konuşmasından
Dünden Bugüne
Turan Yazgan'ın 10 Nisan 2009 tarihindeki konuşmasından
1.Ermeniler işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından ve Karabağ’dan derhal ve kayıtsız şartsız çekilmelidir.
2.Öncelikle kontrolü Türklerde olmak kaydıyla Zengezur üzerinden 500 metre eninde 35 kilometre oyunda bir kara yoluyla Azerbaycan’a rahatça girip çıkabilmemiz gerekir. Türk ordusunun kılıcı bu yolun devamlı olarak üstünde olmalı ve Türkler petrol ve gazı bu koridordan taşımalıdır. Boru hattının Gürcistan üzerinden geçmesi hem ekonomik, hem siyasi olarak yanlıştır.
3. Ermenistan anayasasından Türklükle ilgili maddelerin tamamı çıkarılmalıdır.
4. Ermenistan paralarından Ağrı Dağı’nın resmi derhal çıkarılmalıdır.
5. Uydurma “soykırım” iddialarına derhal ve kayıtsız şartsız son vermeli ve bütün parlamentolara da gerçeği kabul ettirerek oralarda çıkarılmış kanunları iptal ettirmeleri sağlanmalıdır.
6. Ermeniler Hocalı’da yaptıkları soykırım dahil, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslarla ve daha sonra Batılılarla bir olup, Anadolu’da erkeksiz köylerde yaptığı katliam için özür dilemelidirler.
Bütün bu maddelerin tamamı gerçekleşmeden Ermenistan ve Türkiye arasında hiçbir iktisadi, siyasi veya sosyal faaliyet yapılamaz. Dostluk gerçekleşemez.
Bu şartların gerçekleşmesi halinde Ermenistan bağımsız ve her çeşit desteğe layık şerefli bir devlet olarak yaşayabilir. Sınır kapımız açılabilir. Denize kıyısı olmayan, etrafımızdaki kurulmuş kurulacak hiçbir devlet, biz istemedikçe, ABD başkanı emretse dahi yaşayamayacağını, Ermenistan misliyle bilmelidir.
Turan Yazgan, 10 Nisan 2009
Közhan YAZGAN Sayfasından Alınmıştır.
Bir 1 kişi ve yazı görseli olabilir