Alışılmışın Dışına Çıkmak!

"Made in Türkiye" marka değildir.

Alışılmışın Dışına Çıkmak!

Pazarlama 5.0 Zamanı – Gün Şimdi!

Pazarlama 5.0, üç büyük zorluğun zemininde gerçekleşir: nesil farkı, refah kutuplaşması ve dijital uçurum. Tarihte ilk kez dünyada birlikte yaşayan beş neslin zıt tutum, tercihler ve davranışlar sergilediği görülüyor. Baby Boomers ve X Kuşağı hala işletmelerdeki liderlik pozisyonlarının çoğunu ve en yüksek göreceli satın alma gücünü elinde tutuyor. Ancak dijital meraklı Y ve Z kuşakları artık teknoloji odaklı olarak en büyük tüketici pazarlarını oluşturuyor. Çoğu kararı veren yaşlı şirket yöneticileri ile onların genç yöneticileri ve müşterileri arasındaki kopukluk, önemli bir engel teşkil edecektir. Pazarlamacılar ayrıca piyasaların kutuplaşmasına neden olan kronik eşitsizlik ve dengesiz servet dağılımı ile karşı karşıya kalacaklar. Yüksek ücretli işlere sahip üst sınıf büyüyor ve lüks pazarları besliyor. Diğer uçta, piramidin dibi de genişliyor ve düşük fiyatlı, değerli ürünler için büyük bir kitle pazarı haline geliyor. Komodite olmaya başlıyor!

Bununla birlikte, orta pazar daralıyor ve hatta yok oluyor.  Aynı ürünleri yapan toptancı olarak çalışan ülkeler hayatta kalmak için yukarı veya aşağı fiyat hareketini zorluyor. Dahası, pazarlamacılar dijitalleşmenin getirdiği potansiyele inanan ve inanmayan insanlar arasındaki dijital uçurumu çözmelidir. Dijitalleşme, iş kaybı tehditleri ve mahremiyet ihlalleri endişeleriyle bilinmeyene karşı korkuyu da beraberinde getiriyor. Öte yandan, insanlık için üstel büyüme ve daha iyi yaşam vaadini getiriyor. İşletmeler, bu bölünmeyi kırmalıdır.

Pazarlama 5.0, tanımı gereği, müşteri yolculuğu boyunca değer yaratmak, iletişim kurmak, sunmak ve geliştirmek için insanı taklit eden teknolojilerin uygulanmasıdır. Pazarlama 5.0'daki kritik temalardan biri, insan pazarlamacıların yeteneklerini taklit etmeyi amaçlayan bir grup teknoloji olan bir sonraki teknoloji dediğimiz şeydir. Yapay zeka, sensörler, robotik, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), IoT ve blok zincirini içerir. Bu teknolojilerin kombinasyonu, Pazarlama 5.0'ın etkinleştiricisidir.

Stratejik Pazarlama Teknoloji Odaklı Pazarlamaya Nasıl Değer Katıyor?

Ana Stratejiler!

Çevik pazarlama- Çevik pazarlama, şirketlerin gerçek dünyadaki olaylara yanıt olarak hızlı kararlar almalarını sağlayan bir stratejidir. Pazarlamacıların tüketici davranışı, teknoloji ve pazar trendlerindeki değişimlere uyum sağlamasına olanak tanıyan esnek bir metodolojidir. Çevik pazarlama, yaratıcı ajanslar da dahil olmak üzere doğru zihniyet ve araçlara sahip tüm kuruluşlar için uygundur

Tahmine Dayalı Pazarlama- Tahmine dayalı pazarlama olarak da bilinen proaktif pazarlama, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve ortaya çıkmadan önce bunları karşılamak için adımlar atmak için veri analitiğini kullanmayı içeren stratejik bir yaklaşımdır. Bu, pazarlamacıların çevik, veri odaklı ve müşterilerinin arayabileceği sürekli değişen alana uyarlanabilir olmalarını sağlar.

Tamamlayıcı Pazarlama- İşbirlikçi pazarlama veya çapraz tanıtım olarak da bilinen tamamlayıcı pazarlama, iki veya daha fazla işletmenin ürün veya hizmetlerini tanıtmak için birlikte çalıştığı bir pazarlama stratejisidir.

Artırılmış Pazarlama- Artırılmış pazarlama, kuruluşların dijital araçlar ve müşterilerle müşteri etkileşimini geliştirmek için kullandıkları yenilikçi bir müşteri odaklı stratejidir

En onemli yol küresel markalaştırmayı ciddiye almak ve bu farklı hedef kitlelerine etkin algı yaratarak farklılığı ortaya çıkarmaktır.

"Made in Türkiye" marka değildir.

Marka deger tekilifinizle oluşur. Harika bir websitesiyle oluşur. Yeni teknolojiler bunun için çok önemlidir.

Ama teknoloji ile işe başlamak yapabileceğimiz en büyük yanlıştır….Önce yolumuzu çizmek zorundayız pazarlamacılar olarak. İnsan kafası ileriyi etkin olarak yaratabilirse bu tüm teknolojilerin katkısı da müthiş olacaktır!

Belki böylece büyük şirketler tam bir dünya markasi olur, kobiler fason ticaretten çıkıp markasıyla dünyaya erişebilir, bu onlarin büyümelerine ve karlarını yükseltmelerine yardım eder.

Sstartup lar da en başta böyle kurulursa, teknoloji gücü olan bu şirketler ticaret açısından çok cabuk büyüyecektir. En başından kuruluş faktörlerinin icine pazarlamayı yerleştirmeleri lazımdır!

Stratejik Düşünmek Zorundayız!

HIzla Değişen dünyada ancak stratejik planlar yaparak çevikliği kazanabiliriz.

Düşünün ülkemize katacağı ekonomik gücü!

Gail Onat

Strategic Marketing Executive, BA, BSc, MBA