Peygamberler ve Evliyalar

Kral Süleyman'ın Şifalı Bitkileri

Kral Süleyman'ın Şifalı Bitkileri

Peygamberliği sırasında, Davut oğlu Süleyman'ın bir tapınak inşa etmesini emreden...

Kereb-i Gazi Hazretlerinin Kabrinde Yaşadığım Bir Olay Üzerine

Kereb-i Gazi Hazretlerinin Kabrinde Yaşadığım Bir Olay...

Hz. Ömer tarafından bu büyük zat “Bin kişiye bedel asker Amr B. Ma’dikerib” diye...

YÛŞA HAZRETLERİ TÜRBESİ

YÛŞA HAZRETLERİ TÜRBESİ

Müslümanlığı yaymak üzere Dünya’ya gelen Hazreti Yûşa, Hazreti Yusuf’un neslinden...

Oğuz Boyu Türkmen Dedesi "GÜVENÇ ABDAL"

Oğuz Boyu Türkmen Dedesi "GÜVENÇ ABDAL"

Döndü Hoca didi Ya Bektaş işit Her ne dir isem sana sen anı it

Ahmet Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu

Ahmet Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden,...

Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük...

Beşir Efendi’nin kabri Şerifi

Beşir Efendi’nin kabri Şerifi

Amasya – Taşova’da İdris torun mahallesindeki Kabristanda.

EVHADÜDDÎN KİRMÂNÎ

EVHADÜDDÎN KİRMÂNÎ

"Gençliğimde Hocam Rükneddîn Süncâsî'nin hizmetinde bulunmakla şereflendim.