Ad
65

Yazar Osman 1 ERENALP

ZEYTİNDAĞI

Bazı kitaplar bazı devirler içindir. “Zeytindağı” gibi… Suriye’de, Ortadoğu’da yüzyıl önce neler yaşandı, içyüzünü anlatmış orada bir duyarlı kalem. Okuyan okumayana anlatmalı. Sade vatandaş, devlet adamı, bilmeli herkes orada olanı ve olacak olanları.20- 30 yıl evvel okunmuş olanı bu kadar tesir bırakmazdı. Arasan bulamazsın orasını bu şekilde bu zamanda sana anlatacak olanı. Cemal Paşa İttihat Terakki Partisinin üç önemli kumandanından birisi. Falih Rıfkı ATAY onun emir subayı. Kitap onun hatıralarından, tarihe düştüğü notlardan oluşmakta…
“Tarihi yazmak onu yapmak kadar mühimdir. Yazanın yapana sadık kalması lazımdır” demişti büyük devlet adamı Atatürk. Bunun ne anlama geldiğini bu hacimsiz kitap göstermekte. 
Ah o Suriye!, Kudüs, Lübnan, Gazze, Filistin, Medine, Aden, Mısır, Nil… Ortadoğu topyekun…
Yemen için “Türkler mezarlığı” diyor bir Yemenli. 
“Giden gelmiyor” oralardan nasıl denmesin? 
Kitabın “Allahaısmarladık” ve “Son” başlıklı bölümünde verilmiş bu sorunun cevabı. Özet orada…
***
Anadolu şimdi hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş:
-Benim Ahmet’i gördünüz mü? Diyor. 
-Hangi Ahmet’i? Yüz bin Ahmet’in hangisini?
Yırtık basmasının altından kolunu çıkartarak, trenin gideceği yolun, İstanbul yolunun aksini gösteriyor.
-Bu tarafa gitmişti, diyor.
O tarafa..? Aden’e mi, Medine’ye mi, Kanal’a mı, Sarıkamış’a mı, Bağdat’a mı?
Ahmet’ini buz mu, kum mu, su mu, skorpit yarası mı, tifüs biti mi yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet’ini görürsen ona da soracaksın…
-Ahmet’i gördünüz mü? 
Hayır… Hiçbirimiz Ahmet’ini görmedik. Fakat Ahmet’in her şeyi gördü. En alasından cehennemi gördü.
….
Ahmet’i ne için harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bir anaya anlatabilsek. Onu övündürecek bir haber verebilsek… Biz Ahmet’i kumarda kaybettik…
***
Arkadaşım Y.K. bahriye çatanası(filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi.) içinde Büyükada’ya giderken sordu:
-Paşam söyler misiniz bu harbe niçin girdik? 
Ve üç dört yıl içinde bunalttığı bir nefesi boşaltmış gibi ohlayarak bekledi. İşte cevap:
-Aylık vermek için. Ve ilave etti:
-Hazine tamtakırdı. Para bulmak için ya bir tarafa boyun eğmeli, ya öbür tarafla birleşmeliydik. 
Kırtasiye ve maaş imparatorluğunun tarihi işte böyle biter.
***
Coğrafya aynı coğrafya. Aktörleri de değişmedi… 
Şartlar değişti sadece. 
Akıllı insan aynı delikten iki kere sokulmaz..
Akılla bu güne uyarlamak mecburiyeti var yaşanan o acı tecrübeleri.Coğrafyamız kaderimiz. Onu değiştirme şansımız yok. Komşuda yangın varsa önlemini almazsak bize de sıçrar, kaçış yok ondan. Büyümesine mani olmak, az zararla kurtulma yolunu aramak lazım. Su değil körük olursak yangına hangi yönden eseceği belli olmaz bu coğrafyada rüzgârın. Eldeki bir kuş her zaman için iyidir daldaki iki kuştan. 
***
Kitaptan çarpıcı cümleler;
Hiçbir tarafı yapılmamış olan bir vatanın bayrağı Kahire’ye dikilmek için havaya giden bu enerji boş Anadolu’yu zengin ve ümranlı bir vatan yapmak için hiçbir vakit kullanılmadı.. Anadolu’da çadır ve siperin köy ve kasaba evlerinden rahat olduğu cepheler vardı.
***
Türk enerjisi ancak planlanmış, nizamlaşmış, inzibatlaşmış bir çarka takıldığı zaman mucizeler doğurur. Türk harpte kullanılmış kıymetlendirilmiş, destanlaştırılmış, sulhta ise bırakılmıştır. En iyi çelikten yapılan, demiri et gibi kesen bu kılıç, sulh kılıfının içinde paslandırılmış, tekrar fırsat çıktığı zaman kanda yıkanmış ve ateşte parlatılmıştır. Biz Ormanlarımızı, madenlerimizi, mahsullerimizi, sanayimizi değil, biz Türk’ümüzü işletemiyoruz…
***
İttihat ve Terakki Osmanlı İmparatorluğunun hiçbir hak ve nüfuzundan vaz geçmeye razı olmamıştır. İttihat Terakkiyi sorumsuz adamlar soysuzlaştırmışlardı. “Yok, kanun yap kanun”, “yaparım olur bozarım olmaz”. En azılı katili eli titrek bir hâkim mahkûm eder ve bir Çingene asardı. Kinsiz ve kedersiz ölüme gitmek güçtür. Ölüm sabahları herkes birbiriyle ürkerek ve ürpererek konuşur.
***
Biri “önce Allah, sonra peygamber, sonra padişah, sonra siz”.Biri “önce Allah, sonra Peygamber sonra siz” . Biri “önce Allah, sonra siz” derdi. Yalanın tecvitli Arapçası cahile ayet tesiri verir.
***
Büyük harpte Osmanlı hazinesinin büyük kısmını çöl ve urban(çöl Arapları) yemiştir. Büyük soygundan sonra Şam İstasyonunda bırakmağa mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye dolu idi Lübnanlılar silah istediler verdik, isyan çıkartacakları yerde çöl Araplarına sattılar. Çöl bedevilerini altın ve kıymetli taştan başka dinleri yoktu. Aşiretlerin bulunduğu çöllerini içine henüz paradan büyük bir kudret girmemiştir.
***
.
Bürokrasi bilhassa bizde tembelliği, kafasızlığı, kötü niyeti, bilgisizliği meşrulaştırmak demek olmuştur. En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir bir karton kale gibi yıkılmıştı.
***
Cemal Paşanın umum kumandanlığı boş çöller içinde Bedevi şeyhlerine verilen fahri paşalıklar gibiydi. Türklerinki ücretsiz bekçilik idi orada.
***
Zeytin Dağının çamları arasından, güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan Lut Çukuru, şimdi bütün imparatorluğu, içine çeken bir mezar gibi genişleyip derinleşiyor.
***
1913 ‘te Mustafa Kemal yüzyıl sonrası için bile hayaldi, fantezi romanlarda bile onun yeri yoktu.

***
Müslüman iki kere aldanmaz.
Okumak lazım tarih tekerrür etmesin diye.
***
(Başkent Ankara -12 dereceyi gördü. Bahçede yaşını doldurmamış zeytin fidanında kaldı aklım. Kışı çıkartabilecek mi merak içindeyim. Zeytin Dağının da fidanları vardı. “Göğ etkinleri” onbeşililer. Onlar dönemediler…Onu demişti zaten müttefik Fon Kres Bey hazfet Alman komutan; “Bir defa buraya gelen kuvvetin vazifesi geri dönmek değil, ölmektir” diye. . Anıyoruz rahmetle ve minnetle onları. Ruhları şad olsun.) 
Osman ERENALP
Ankara, Ocak 2019

Ad

Yazarın Diğer Yazıları

 1. BİR YOL HİKAYESİ(Ankara-Diyarbakır-Ankara) "Yazı" uzun ..."yol" da öyle...
 2. “19 MAYIS” YÜZ YAŞINDA
 3. ANA ve VATAN 
 4. MEHMETLER…
 5. ÖMÜRDEN İKİ GÜN
 6. ENİ OLMAZSA ÖMRÜN…
 7. NUR SULTAN
 8. NEREDEN BAŞLAMALI?
 9. “ADANIN ALPERENİ”
 10. ZEYTİNDAĞI
 11. Yazarın Tüm Yazıları

Yorum Yaz