Ad
203

Prof.Dr Nurullah ÇETİN

SIRADANLAŞAN BERATTAN, BERAT SIRLARINA YÜKSELME İRADESİ

Bütün törenler sıradanlaşırsa, yavanlaşırsa, tekdüzeleşirse, ruhu, özü, anlamı, işlevi unutulup salt geçiştirilmesi gereken yüzeysel bir tören havasında kutlanırsa, sadece şekil planında birtakım uygulamalarla yetinilirse, din tüccarlarının elinde “bakara makara” sarmalına sokulursa o törenin bağlı olduğu medeniyet sistemi kısa zamanda söner gider.

İslam, hayatın bütün alanlarını kuşatan, yaşamanın anlamını ve amacını en doğru okuyan, varlığa, zamana ve mekâna en doğru tanımı getiren, yaratılış ve yaratıcı meselesini en açık, en ikna ve tatmin edici şekilde açıklayan, ferdî ve toplumsal hayatı olması gerektiği şekilde en insani seviyede düzenleyen en ileri, en yeni, en gerçek, en doğru, en güzel, en iyi medeniyet sistemini üretmiş bir dindir.

Son ve tek gerçek dindir. Bu dinin bilinen ilkeleri, değerleri, inanç özleri, ruhu ve manası var. Bütün bunların toplamına iman deniyor. Bir de bu soyut imanın somutlaşmış şekli, uygulamaya, pratiğe, hayata dönüşmüş şekli var, o da İslam’dır. İslam olmadıkça soyut planda kalan iman, vicdana hapsolmuştur, bunun da devamlılığı ve kalıcılığı yoktur.

Elma çekirdeği içindeki soyut planda kalan elma ağacı ve meyve programı, toprağa ekilip sulanmadıkça yani somutlaşmadıkça varlığı ile yokluğu belirsizdir. Tohumdaki soyut, manevi program elma meyvesi halinde somut şekle dönüştüğü zaman var oluşunu gerçekleştirmiş olur. İman da İslam’la var olur.

İslam’ın var olması, devam ve bekası da sembol, kurum, kural, tören ve diğer uygulamaların sıradanlaşan bir tekrardan öte her tekrarlandıkça ilk defa uygulanıyormuş gibi yeni, taze bir heyecan ve ruh taşımasına bağlıdır.

Meseleyi Berat kandiline getirelim. Berat af, tevbe, kurtuluş, arınma demektir. Berat Kandili, Müslümanların titreyip kendilerine gelmesi, özlerine dönmeleri için, Müslümanların yaşamakta oldukları Müslümanlıklarını sorgulayıp yeniden Müslümanlaşmaları için bir fırsat, bir vesiledir.

Her sene olduğu gibi bu sene de Berat Kandili sıradan, yavan, kuru, ruhsuz, bir “Berat kandiliniz mübarek olsun” kutlamasıyla sınırlı kalıyor. Kimse sormuyor, mübarek olmasını istediğiniz berat nedir? Biz söyleyelim.

*Berat, temize çıkıp aklanma, arınma demektir. O halde bugünkü Dünya Müslümanlarının büyük çoğunluğu kirlenmiştir. Haramlarla, haksız kazançlarla, siyasetten ekonomiye, sınavlardan, komşuluk ilişkilerine, doğayı tahrip etmekten, sokakları kirletmekten, evde, arabada, caddede her yerde yüksek sesle müzik bağırtıları yaymaya kadar her alanda başkalarının haklarını çiğneyerek, adaletsizlik yaparak, milletin parasını hırsızlayarak, devletin milletin imkânlarını adaletsizce eşe dosta, partidaşa, aşirete yağmalatarak, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek, hile, aldatma, yalan dolanla başkalarına her türlü zararı vererek hak, hukuk ve adalet alanlarında kirlenmiştir.

Bu kirliliklerden arınmanın, temizlenmenin yolu, bu gece sarsıcı ve samimi bir pişmanlıkla tevbe etmek, haksızlık yaptıklarına haklarını geri vermek ve bir daha haksızlık yapmama kararlılığını sağlamca kuşanma iradesini göstermektir. Berat Kandili kutlamasının özü budur.

*Berat kandili kutlaması demek, yapılan hatalar, günahlar için de tevbe, istiğfar etmek demektir. Bugün Müslümanlar çok büyük hatalar içindedir. İslam okumayı, ilim öğrenmeyi, düşünmeyi, aklı kullanmayı, gelişmeyi, ilerlemeyi, kalkınmayı emrettiği halde Müslümanlar okumamış, bilim ve teknoloji ile ilgilenmemiş, toplum ve devlet hayatını düzene koyamamış, bu alanlarda gâvura muhtaç hale gelmiştir.

Bu yüzden perişan haldedir. Bu büyük günah ve hatalardan sarsıcı bir tevbe ile geri dönmeli ve hemen şimdi ilim bilim, teknoloji alanlarında çok hızlı bir hamle yapma kararlılığını ortaya koyarak Berat kandilini böyle kutlamalıdır.

*Berat kandili kutlaması demek, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemektir. Bugün dünya Müslümanları ahiretteki cehennemden önce daha bu dünya cehennemi içinde debelenmektedir. Bugün dünya Müslümanlarının neredeyse hepsi gerilik, cahillik, tembellik, ayrılık, ümitsizlik, ilkellik, zevksizlik, medeniyetsizlik, kabalık, güvenilmezlik, gâvur devletlerin köleliği, hürriyetsizlik, istiklalsizlik, kargaşa, pislik, düzensizlik, sistemsizlik cehenneminde yuvarlanıp durmaktadırlar.

Berat Kandilini kutlamak demek, önce bu cehennemden kurtulmak, sonra ahret cehennemine girmeme arzusunu ve gereklerini ortaya koymak demektir.

*Berat kandili demek, “Yâ Rabbî, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma” diye dua etmektir. Yani dünya saadeti çok çalışmaya, çok okumaya, üretmeye, yaşanabilir, iyi, adaletli, güvenli, huzurlu, mutlu bir devlet düzeni kurmaya bağlıdır.

Ahiret saadeti de İslam’ın emir ve yasaklarına olabildiğince uymaya bağlıdır. Kalplerimizin kaymaması demek, çok güçlü, sağlam, sarsılmaz bir İslam imanında tereddüt etmemek, sapık felsefe ve ideolojilere meyletmemek, Allah’tan başka ilahlaştırılmış hiçbir kişiye, lidere, şeyhe, şıha, şefe, nesneye, paraya, değere, ideolojiye tapmamak demektir.

Son söz, ilk sözün sahibinindir: “De ki: Ey kendilerine haksızlık edip ölçüyü aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah elbette bütün günahları bağışlar ve gerçekten O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Zümer, 53)

Ad

Yazarın Diğer Yazıları

 1. "BİR GAZA ETTİN Kİ HOŞNUT EYLEDİN PEYGAMBERİ”
 2. YAŞLANDIRMA AKIMI MÜNASEBETİYLE
 3. ALEVİ VE SÜNNİ TÜRKLER İNSAN YAKMAZ
 4. ŞEYH UÇMAZ, MÜRİT UÇURUR.
 5. RUSTAÎ HAYAT ÖZLEMİ
 6. HERKES GİDER TERSİNE, HOCA GİDER ERCESİNE
 7. BUGÜN TÜRK DİL BAYRAMI
 8. KENDİ GİTTİ, GÜNÜ KALDI YADİGÂR
 9. İSLAM’LA SAVAŞTA YENİ VE ETKİLİ BİR YÖNTEM
 10. İŞÇİ BAYRAMI DEĞİL, İŞÇİ SÖMÜRÜSÜ
 11. Yazarın Tüm Yazıları

Yorum Yaz