TÜRKÜLERLE HABER YOLLARDI

Hanım ağa derlerdi güzel anama

TÜRKÜLERLE HABER YOLLARDI
Hanım ağa derlerdi güzel anama
Adı şanı ile uçup gitti kollarımda
Kokusu dokusu, soyu anılarımda
Varı yoğu badem gözlü babamdı
Anlatırdı, dokuduğu kilime halıya
*
Ulvi görevi yakıştı o ender kadına
Çoban çiftçi bilgiliydi her konuda
Uğraştı bilmediği işini başarmaya
Varı yoğu badem gözlü babamdı
Anlatırdı, dokuduğu kilime halıya
*
Halı kilim meziyeti çoktu sahada
Yar yaren anaydı yetim babama
Haneye geleni bırakmazdı darda
Varı yoğu badem gözlü babamdı
Anlatırdı, dokuduğu kilime halıya
*
Türkülerle haber yollardı anasına
Ağıtlar yaktı görmediği babasına
Öküz yerine koştular sabanlara
Varı yoğu badem gözlü babamdı
Anlatırdı, dokuduğu kilime halıya
*
Anadolu elçisi oldular, Avrupa’da
Sevdaya sadıklardı saraylarında
Kim istemez ilahi aşkı yaşamaya
Varı yoğu badem gözlü babamdı
Anlatırdı, dokuduğu kilime halıya
*
Analı babalı yetim kaldı dünyada
Sevdayı soldurmadı gittiği yolda
Evveli ahiri tamam etti 11 çocukla
Varı yoğu badem gözlü babamdı
Anlatırdı, dokuduğu kilime halıya
*
Tavşan kapama hazırdı mutfakta
Sevdi sevildi neneydi onuruyla
Son nefesinde gülüp gitti hayata
Bu deli yüreğim dayanır mı?
Nasırlı ellerin, okuttuğu fermana…
Lafçıkızı (Zeki) Zekiye Doğan
Fotoğraf açıklaması yok.