‘‘STEM HİKÂYELERİ SIĞINAK’’ ÇIKTI

Okul öncesi eğitimde çocukların dil becerilerini geliştirmeyi,

‘‘STEM HİKÂYELERİ SIĞINAK’’ ÇIKTI

‘‘STEM HİKÂYELERİ SIĞINAK’’ STEM etkinlikleri ile bütünleştirilebilen ve problem durumlarına kendi çözüm önerilerini üretebilmelerinde etkili olabileceği düşünülen STEM felsefesi göz önünde bulundurularak hazırlanmış çocuk kitabıdır.

Geçmişten günümüze tüm çalışma ve bilim alanlarına bakıldığında disiplinlerarası işbirliği çerçevesinde çalışmanın çok önemli olduğu görülür. Günlük hayatta problem durumları gittikçe karmaşık hâle gelmekte ve bu problem durumlarının çözümü için tek bir bilim dalı yetersiz kalabilmektedir. Erken yaşlardan itibaren merak duygusu yoğun olan ve keşfetmeye ihtiyaç duyan çocukların üst düzey düşünme becerilerini artırmakta, olaylar arası ilişki kurabilmesini sağlayabilmektedir. STEM Eğitimi, eğitimin ilk kademesi olan okul öncesi eğitimde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilmektedir.

 

STEM Temelli Hikâyeler;

Okul öncesi eğitimde çocukların dil becerilerini geliştirmeyi,

Keşfetme, soru sorma, hayal etme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi,

Planlama, yaratma ve test etme becerilerini geliştirmeyi,

Temel bilimsel süreç becerilerinin kazanımı ile çocuklarda bilime karşı olumlu tutum geliştirmeyi amaçlayarak oluşturmuştur.

Yazarlarının çocuk gelişimci Dr. S. Seda BAPOĞLU DÜMENCİ, Arş. Gör. Emin DEMİR ve Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI olduğu STEM Hikâyeleri SIĞINAK kitabında gelişim ilkelerini göz önünde bulundurarak problem durumlarının çözümlerinde farklı disiplinlerin bir arada uyum içerisinde çalışma örneğini sunulmuştur.

Seda Dümenci

Müdriye Yıldız Bıçakçı

 

Emin DEMİR