Sığla Ağacı (Günlük Ağacı)’ndan müteşekkil bir orman oluşturulmasını tavsiye etmekteyiz.

Hatay ilimize dolayısı ile Kırıkhan ilçemize eşsiz bir artı değer katacaktır.

Sığla Ağacı (Günlük Ağacı)’ndan müteşekkil bir orman oluşturulmasını tavsiye etmekteyiz.

Hatay Orman işletme müdürlüğü tarafından Kırıkhan ilçesi Haceraslı(Çiloğlan) mevkiinde Ülkemize ait olmayan istilacı bir tür olarak nitelendirebileceğimiz, üretim amaçlı kesilen ökaliptüs ağacını, bahsi geçen mevcut ağaçlandırma sahasında yeniden dikmek; hem ekolojik açıdan hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan sorunlu gözükmektedir. Geçmişte sıklıkla bataklık kurutmak amacıyla ülkemize Avustralya’dan getirilen bu tür yıllar içerisinde kısmen kağıt sanayinde de kullanılmış olmakla birlikte günümüzde hemen hemen bu iki fonksiyonunu da yitirmiştir. Şu an ülkemizde plantasyonlar şeklinde kurulu ökaliptüs ağaçlandırma sahalarında ciddi su stresi baskıları yaşanmakta olup, ayrıca bu sahalarda rekreatif faaliyetler de gerçekleştirilememektedir. Sonuç olarak, bu plantasyon sahaları hem orman işletmelerine sıkıntı yaratmakta, hem de yöre halkı bu alanlardan faydalanamamaktadır.
Bunun yerine, bahsi geçen sahada ülkemize ait endemik bir ağaç türümüz olan ve maddi-manevi anlamlarda eşsiz değerlere sahip Anadolu Sığla Ağacı (Günlük Ağacı)’ndan müteşekkil bir orman oluşturulmasını tavsiye etmekteyiz. Öncelikle böylesi bir ağaçlandırma çalışması sonucu ökaliptüsün yerine getirdiği düşünülen ekolojik fonksiyonlar daha fazlasıyla karşılanacaktır.
Dahası, bu ormanlardan elde edilen bir tür reçine olan sığla yağı, yüzyıllardır hem orman köylülerinin ana geçim kaynağı ve temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli roller üstlenmiş hem de zaman zaman uluslararası ölçekte güçlü bir ekonomik ürün olmuştur. Şuan yağın kilosu iç pazarda yaklaşık olarak 1000 TL civarından satılmaktadır. Yağın üretimi sırasında kabuktan geriye kalan bölüm ise tütsü olarak yakılan buhur (günlük) olarak adlandırılan bir ürün olup, bu ürünün ekonomik değerinin yanı sıra kadim kültürümüzde eşsiz manevi bir değeri söz konusudur. Bunun yanında son yıllarda arıcılık sektöründe sığla poleni ve propolisi aranılan eşsiz ürünlerden biri olma özelliği de sergilemektedir.
Anadolu Sığla Ormanları’na ilişkin ilginç bir diğer özellik ise dünyada özellikle Uzakdoğu’da uygulanan bir sağlık turizmi yöntemi olan Aroma Terapi Ormanı – Orman Banyosu kavramının bu ormanlara da uygulanabilme potansiyelinin bulunmasıdır. Sığla ağacının bünyesinde bulunan çeşitli kimyasal özellikler neticesinde özellikle çeşitli yaşlanma hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, Demans vs.) tedavisinde ve sporcu direncinin güçlendirilmesinde orman içerisinde yapılacak birkaç saatlik yürüyüş ve dinlenme (orman havasının solunması) sonrası önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.
Sonuç olarak, böylesi büyük bir öneme sahip olan Anadolu Sığla Ağacı’ndan oluşturulacak orman dokusu sadece ülkemiz çapında değil, dünya ölçeğinde de ses getirecek olup, Hatay ilimize dolayısı ile Kırıkhan ilçemize eşsiz bir artı değer katacaktır.
Abdullah ÖĞÜNÇ
Hatay Tabiatı Koruma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
hataytkd@hotmail.com
16.05.2020

Görüntünün olası içeriği: bitki, çiçek ve açık hava
Görüntünün olası içeriği: bitki, çiçek, ağaç, açık hava ve doğa
Görüntünün olası içeriği: bitki, çiçek, ağaç, açık hava ve doğa
Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, açık hava ve doğa
Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, ağaç, açık hava ve doğa