Kocaeli genelinde tüm ilçelerde, İyi Parti olarak önerge vereceğiz.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların vergi ve İçme kullanma suyu bina inşaat imar harçlarını kapsamaktadır

Kocaeli genelinde tüm ilçelerde, İyi Parti olarak önerge vereceğiz.

Eskiden köy statüsünde olup, mahalleye dönüşen tüm yerleşim birimlerindeki vatandaşlarımızın; ödeyecekleri vergi, resim ve harçlardan muaf olmaları, içme ve kullanma suyu ücretlerinin asgari düzeyde belirlenmesi için, Kocaeli genelinde tüm ilçelerde, İyi Parti olarak önerge vereceğiz.

16 Ekim 2020 Tarih ve 31276 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Getirilen bu değişiklik ile, büyükşehir sınırları içinde olup, daha once köy veya belde belediyesi iken, mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinden; sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri özellikleriyle kırsal yerleşim vasfı taşıdığı tespit edilen mahalleler, ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine, büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile ‘kırsal mahalle’ statüsüne geçirilebilecektir.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar daha az vergi ödeyecek, içme ve kullanma suyu en alt tarifeden ücretlendirilecek, bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaf olacaktır.

Bu kapsamda, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlarda; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf tutulacaktır. Ayrıca, bu yerlerde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanacak; içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için, %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

İyi Parti olarak, şubat ayının ilk haftasında yapılacak ilçe belediye meclislerine konuyla ilgili önerge verileceğini ve kabulünün sağlanması için gereken takibin yapılacağını bildirir; vatandaşımızın faydasına olan her eylem ve planın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yaptığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.