Kaynaklarda “Afganî Kalenderhânesi” adıyla da geçen tekkenin inşa tarihi 1207 (1792-93)

Afganistan’dan gelen “mücerred kalenderler” yani bekâr ve seyyah dervişlerin barındırılmaları için kurulmuştur.

Kaynaklarda “Afganî Kalenderhânesi” adıyla da geçen tekkenin inşa tarihi 1207 (1792-93)
Kaynaklarda “Afganî Kalenderhânesi” adıyla da geçen tekkenin inşa tarihi 1207 (1792-93) olup bânisi bilinmemektedir. Tarikat yaymak amacıyla kurulan herhangi bir tekkeden farklı olarak, o dönemde Asya’nın uzak bölgelerinden özellikle hac yolculuğu sırasında İstanbul’a uğrayan tarikat mensuplarının barındırılmalarına mahsus diğer bazı kuruluşlar (Özbekler ve Hindîler Tekkesi) gibi Afganîler Tekkesi de Afganistan’dan gelen “mücerred kalenderler” yani bekâr ve seyyah dervişlerin barındırılmaları için kurulmuştur.
İSLAM TDV.
EN SON RESTORE EDİLMİŞ HALİ!
Dilara Sözen