İnsan "yaşamda üç seçim yapar" derler. Bunlar eş, iş ve aş diye sıralanır.

İnsan, "Eşini iyi tanımalı" denir. Bence insan eşini değil önce kendini tanımalı

İnsan "yaşamda üç seçim yapar" derler. Bunlar eş, iş ve aş diye sıralanır.
İnsan "yaşamda üç seçim yapar" derler. Bunlar eş, iş ve aş diye sıralanır.

İnsan, "Eşini iyi tanımalı" denir. Bence insan eşini değil önce kendini tanımalı, böylelikle önce kendine tahammül etmeyi öğrenir. Tahammül, Arapça "hamal"dan, yani yük taşımaktan gelir, Fransızca tolerans da aynı anlamdadır. Başka bir deyişle, kendini tanıyan insan, başkasına da tahammül etmeyi öğrenir, eşini değiştirmeye çalışmaz.

"İşini seç" bence, aslında iş arkadaşını seç demektir, kolay değildir, ancak kendini tanıyan, zamanla kendine uyan kişileri mutlaka bulur, mücadele gerektirir, bu nedenle çok kişi vazgeçer.

Aş ise, kendi yeteneğini bul demektir, yeteneğiniz size özeldir, aşınızdır, ilke ve prensiplerinlerinle kendinizi aşmanız "tutku"dur. Başkasını geçme sevdanız ise hırs, Arapça ḥirṣ حرص şiddetli istek duyma, demektir.

Hırslı insanlar için bir örnek:
Kurumsal Kafa" heykeli, Los Angeles Ernst & Young Plaza'da Güney Figueroa Caddesi'ndeki ofis binasının duvarına tamamen gömülmüş başıyla, yoldan geçenler tarafından neredeyse hiç fark edilmeden durur. Heykel, genellikle tüketicilikle tanımlanan bir dünyaya ironik bir bakış niteliğindedir. Bu tuhaf ve hafif grotesk heykel, umutsuz bir duruşa sahip figürüyle cesur bir açıklama yapar, elbette anlayana. Grotesk, dünyayı yabancılaştıran ve onu eğlenceli hayali bir alana götüren, içinde esrarengiz, tekin olmayan güçlerin egemenliğinin yansıdığı, aslında bir araya gelmez gibi görünen şeylerin (örneğin; trajikle komiğin, adilikle yüceliğin) bir oyun havasında birleştirilmesidir.

Terry Allen bu heykeli 1990 yılında, geçmişi M.Ö. 3700 yılına kadar uzanan "kayıp balmumu yöntemi"ni kullanarak yaratmıştır. "Var olmayan baş" bu sanat eserinin odak noktasıdır ve aklın kaybını, Batı toplumunun para ve güç için ne kadar çok şeyi feda ettiğini sembolize etmektedir. Bronz heykelin hemen arkasında yerde yazılı duran, Philip Levine'nin bir şiiri ile eşleştirilmiştir. 

Bendenizin önerisi, şiiri tekrar okuyun ve hırsı bırakın, tutku iyidir, aşınızdır.

"Hayatınızı deneyimlerle doldurun, eşyalarla değil. Gösterecek eşyalarınız değil, anlatacak hikayeleriniz olsun."

Kaynaklar:
https://lnkd.in/dgv-mrqz
https://lnkd.in/d4MZfuxx
https://lnkd.in/deHEEUdc
https://lnkd.in/dF-n4gjz
Fazıl Oral Sayfasından Alıntı
Bu resim için alternatif metin açıklaması yok