Ad

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladı

89665
Ad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunduğunu söyledi.

Erdoğan temel perspektiflerin; "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi hedefi" ile "Perspektif adalet sisteminin işleyişi" olduğunu belirtti. Strateji ile amaçlananları ise şöyle sıraladı:

  1. Hak ve özgürlüklerin korunması
  2. Yargı bağımsızlığının ve şeffaflığının geliştirilmesi
  3. İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması
  4. Performans ve verimliliğin artırılması
  5. Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması
  6. Adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet hizmetlerinden memnuniyetin artırılması
  7. Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması
  8. Hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması
  9. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması

Erdoğan, “Adalet temeli çürük olan hiçbir toplumun ve devletin uzun süre ayakta kalma şansı yoktur” dedi.

Açıklamadan ana başlıklar şöyle:

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, eskiden beri devam eden reformların güncellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmasını sağlamaktır. Uygulamadaki aksaklıkları çözmekte kararlıyız.

Bu reform belgesiyle bize verilen sözler tutulmuyorsa da AB sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının bizim gibi AB için de önem taşıdığına inanıyoruz.

Yargı Reformu Strateji Belgesi iki temel anlayış üzerine oturuyor:

Birincisi, hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi hedefidir.

İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz.

Türkiye işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans ilkesini benimsemiş bir ülkedir.

İkinci temel perspektif adalet sisteminin işleyişidir. Adil yargılanma hakkının korunmasını hedefliyoruz. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması önceliklerimiz arasında olacak.

Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adım atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin açıkladığı konuşmasında, tutuklama talebinin ölçülü olması adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Erdoğan, "Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer bazı satır başları şöyle:

-Hukuk fakültelerinin eğitim süresini ve kontenjanlarını yeniden belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, kontenjanların azaltılması, başarı sıralamasının 100 bine indirilmesi gibi düzenlemeler planlıyoruz.

-Hukuk mesleklerine giriş sınavı önümüzdeki dönemin en önemli yeniliklerinden olacaktır.

-Hakim, savcı ve noter olabilmek için ise özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek.

-Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde takip merkezi kurulacak. Uzun süren davalar bu şekilde takip edilecek. Gerekiyorsa yargı bağımsızlığı ilkesine halel getirmeden davaların çözümü sağlanacak.

-Yargıda hedef süre uygulamasını daha da geliştiriyoruz.

-Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı yürümesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz.

-Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında uzaktan görüntü ile ifade alınmasını sağlayan sistemi kuruyoruz.

-Ceza mahkemelerinin 24 saat hizmet vermesini planlıyoruz.

-Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişikin yasla yetkilerini genişletiyoruz.

-Kamuda görev yapan avukatların maaş, statü ve özlük haklarını yeniden düzenleyeceğiz.

-Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek onların uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.

-Dava açma süreleri yeknesak hale getirilecek.

-Tanıklığı zorlaştıran uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapılacaktır. Ayrıca tanıklık ücretinin yenilenmesi gerekiyor.

-Özellikle küçük miktarlı davaların basitleştirilmiş usülle çözülmesi yoluna gidilecektir. Örneğin 5 bin liranın altındaki uyuşmazlık konularının yıllara sair bir süreç işletilmeksizin hızlı bir şekilde çözümü sağlanacaktır.

-Şiddet içermeyen uyuşmazlıklarda mahkeme temelli aile arabulucuğu uygulaması getirilecek.

BBC TÜRKÇE

Ad

Yorum Yaz