Eylül ayı üretici market ve girdi fiyatları

-“Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 252,9 ile maydanozda görüldü”

Eylül ayı üretici market ve girdi fiyatları

Eylül ayı üretici market ve girdi fiyatları

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 252,9 ile maydanozda görüldü”

-“Mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyat endeksleri önemli ölçüde artış gösterdi. Bu artışlar, eylül ayında yüzde 158’i bulan üretici fiyat artışlarının sebebine işaret ediyor”

-“Avrupa’da ciddi bir gıda krizi baş gösteriyor. Onlar da bizim kapımızı çalmaya başladı. Gıda ürünlerinin ihracatını yasaklayarak sorunu çözemeyiz”

-“Maliye, tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği için elini daha fazla cebine atmalı, sektörü daha fazla desteklemelidir”

-“Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor. Artan üretim maliyetleri fiyatları şişiriyor, bu da enflasyon olarak geri dönüyor”

-“Üreticilerimizin bu girdi fiyatlarına dayanması mümkün değildir. Bu artışlar üretimin sürdürülebilirliğini ciddi manada tehdit ediyor”

ANKARA- 01.10.2022- GÖRÜNTÜLÜ- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.

Bayraktar, eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 252,9 ile maydanozda görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Maydanozdaki fiyat farkını yüzde 231,1 ile marul, yüzde 219,4 ile domates, yüzde 218,3 ile limon, yüzde 205 ile elma takip etti.

Maydanoz 3,5 kat, marul 3,3 kat, domates ve limon 3,2 kat, elma ise 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

Üreticide 1 lira 36 kuruş olan maydanoz 4 lira 80 kuruşa, 3 lira 79 kuruş olan marul 12 lira 55 kuruşa, 5 lira 30 kuruş olan domates 16 lira 93 kuruşa, 6 lira 67 kuruş olan limon 21 lira 23 kuruşa, 4 lira 60 kuruş olan elma ise 14 lira 3 kuruşa markette satıldı.”

Market Fiyatları

“Eylül ayında markette 37 ürünün 27’sinde fiyat artışı, 10’unda fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 92,6 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 73,6 ile domates, yüzde 39,6 ile salatalık, yüzde 32,4 ile patlıcan, yüzde 29 ile marul, yüzde 28,2 ile kabak takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,4 ile elma oldu. Elmadaki fiyat düşüşünü yüzde 9,6 ile patates, yüzde 8,7 ile mısırözü yağı, yüzde 6,7 ile kuru soğan, yüzde 6,5 ile yeşil mercimek izledi.”

Üretici Fiyatları

“Eylül ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 41,2 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 22,5 ile kuru soğan, yüzde 9,1 ile kuru kayısı, yüzde 8,1 ile maydanoz, yüzde 5,1 ile patates, yüzde 5 ile havuç izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 149,5 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 130 ile elma, yüzde 125 ile pirinç, yüzde 79,3 ile kuru üzüm, yüzde 69 ile taze fasulye, yüzde 62 ile marul, yüzde 59,7 ile kabak, yüzde 54,5 ile domates, takip etti.

Eylül ayında üreticide 28 ürünün 22’sinde fiyat artışı olurken, 6 üründe ise fiyat düşüşü görüldü.”

Fiyat Değişimlerinin Sebepleri

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici ile marketteki fiyat değişimlerinin sebeplerini ise şöyle açıkladı:

“Arz fazlalığı patates ve kuru soğan fiyatlarını düşürdü.

Havuç fiyatındaki düşüşe talepteki azalma sebep oldu.

Kuru kayısı arzındaki artış fiyat düşüşüne neden oldu.

Sivri biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, marul ve taze fasulyede arzdaki azalma ürünlerin fiyatlarını yükseltti.

Elma ve pirinçteki yüksek fiyat, ürünün yeni sezona ait olması ve maliyetlerinin artmasından kaynaklandı.

Yeni sezonun başlaması ve TMO’nun açıkladığı alım fiyatı piyasada kuru üzüm fiyatlarını yükseltti.”

“Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun temmuz ayı için yayımladığı Girdi Fiyat Endeksi’nde yer alan mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyat endekslerinin önemli ölçüde artış gösterdiğini ifade eden Bayraktar, bu artışların, eylül ayında yüzde 158’i bulan üretici fiyat artışlarının sebebine işaret ettiğini belirterek açıklamasına devam etti:

TÜİK verilerinde yer alan gübre endeksindeki artış yüzde 240’ı, mazot endeksindeki artış yüzde 255’i buluyor.

Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor. Artan üretim maliyetleri fiyatları şişiriyor, bu da enflasyon olarak geri dönüyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir.

Avrupa’da ciddi bir gıda krizi baş gösteriyor. Onlar da bizim kapımızı çalmaya başladı. Gıda ürünlerinin ihracatını yasaklayarak sorunu çözemeyiz.

Maliye, tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği için elini daha fazla cebine atmalı, sektörü daha fazla desteklemelidir.

Tarımsal üretici fiyatlarındaki artışların çok üzerinde seyretmeye devam eden tarımsal maliyetlerdeki artışlar, çiftçilerimizin gelirlerinin düşmesine sebep oluyor ve sürdürülebilir değildir. Bunu tersine çevirmek zorundayız.

Kaldı ki, üreticilerimiz de maliyet artışlarını fiyatlara yeterince yansıtamıyor. Tüketiciye ucuz gıda ulaştırmanın, enflasyonu azaltmanın yolu üreticilerimizin desteklenmesinden geçiyor. Üreticilerimizi destekleyerek, morallerini yüksek tutalım. Üretimden kopmalarına izin vermeyelim.”

Eylül Ayı Aylık ve Yıllık Girdi Fiyatlarındaki Değişim

“Eylül ayında, ağustos ayına göre gübre fiyatları kalsiyum amonyum nitrat gübresinde yüzde 12,3, 20.20.0 kompoze gübresinde yüzde 7,6, amonyum sülfat

gübresinde yüzde 7,1, üre gübresinde yüzde 5,4 ve DAP gübresinde ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Geçen yılın eylül ayına göre ise son bir yılda, üre gübresi yüzde 208, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 207, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 176, DAP gübresi yüzde 175, amonyum sülfat gübresi yüzde 161 oranında arttı.

Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 14 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 216 oranında arttı.

Besi yemi eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 1,4, süt yemi yüzde 0,7 oranında azaldı. Son bir yılda besi yemi yüzde 113, süt yemi ise yüzde 116 oranında arttı.

Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 140 oranında arttı. Zirai ilaç fiyatları ise yıllık bazda yüzde 80 artış gösterdi.

Üreticilerimiz yakında kışlık ekimlere başlayacak. Temel ürünlerimiz olan buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin üretiminde önemli ölçüde mazot ve gübre kullanılıyor. Üreticilerimizin bu girdi fiyatlarına dayanması mümkün değildir. Bu artışlar üretimin sürdürülebilirliğini ciddi manada tehdit ediyor. Mazot ve gübre desteklerinin ekim zamanı ayni ödenmesi doğru bir yaklaşımdır. Diğer yandan, mazot için fiyatın yarısı destek olarak verilse de, özellikle gübre için verilen destek yeterli değildir. Bu nedenle gübre desteklerinin gözden geçirilerek, önemli ölçüde artırılması gerekiyor.

Üreticilerimizin geleceği görmelerini, üretimde kalmalarını sağlamak için girdiler makul fiyatlardan üreticilere ulaştırılmalı, girdi destekleri artırılmalı, ekimden önce destekler açıklanmalı ve en kısa sürede üreticilerimize verilmelidir.”

Seçilmiş ürünlerde 27 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları ve fiyat farkları

Seçilmiş Ürünlerde Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)

ÜRÜNLER Fiyat (TL/Kg) Fiyat Farkı (Yüzde) Üretici Hal Pazar Market Hal/Üretici Pazar/Üretici Market/Üretici

Maydanoz (adet) 1,36 2,01 3,5 4,8 47,79 157,35 252,9

Marul (adet) 3,79 5,7 9 12,55 50,40 137,47 231,1

Domates 5,3 8,85 11,57 16,93 66,98 118,30 219,4

Limon 6,67 15,5 17,97 21,23 132,38 169,42 218,3

Elma 4,6 10,25 12,67 14,03 122,83 175,43 205,0

Salatalık 4,7 7,32 10,71 12,4 55,74 127,87 163,8

Ispanak 6,33 6,75 17,75 16,46 6,64 180,41 160,0

Havuç 3,8 5 8,4 9,67 31,58 121,05 154,5

Patlıcan 5,86 11,19 12,75 14,34 90,96 117,58 144,7

Kabak 5 7,45 10,75 12,24 49,00 115,00 144,8

Sivri Biber 10,33 16,1 22,42 24,63 55,86 117,04 138,4

Kırmızı Mercimek 13,84 20 22,67 30,83 44,51 63,80 122,8

Yeşil Soğan (demet) 3,38 5,6 6,75 7,35 65,68 99,70 117,5

Patates 4,63 8,55 9,17 9,71 84,67 98,06 109,7

Kuru Üzüm 26 50 51,95 92,31 99,8

Nohut 16,42 21 24,67 32,77 27,89 50,24 99,6

Kuru Soğan 4,75 6,45 8,5 8,86 35,79 78,95 86,5

Taze Fasulye 13,1 18,08 21,9 23,43 38,02 67,18 78,9

Kuzu Eti 94,01 165,33 75,9

Yeşil Mercimek 16,5 26 27 29,01 57,58 63,64 75,8

Kuru İncir 65 180 108,81 176,92 67,4

Fındık (İç) 95 180 146,38 89,47 54,1

Dana Eti 97,91 150,15 53,4

Antep Fıstığı 145 300 222,32 106,90 53,3

Zeytinyağı 62,2 80 94,91 28,62 52,6

Kuru Kayısı 100 216,67 134,24 116,67 34,2

Yumurta 1,75 1,95 2,34 11,43 33,7

Pirinç 22,5 24 25 29,5 6,67 11,11 31,1

Kuru Fasulye 24,9 29 29,1 29,38 16,46 16,87 17,9

Beyaz Peynir 91,16

Kaşar Peyniri 128,89

Yoğurt 23,67

Tereyağı 136,21

Mısırözü yağı 47,76

Ayçiçek yağı 46,21

Tavuk Eti 45,19

Toz Şeker 25,51

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.

AY SONU MARKET FİYATLARI

MARKET Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)

ÜRÜNLER 27 Ağustos 2022 27 Eylül 2022 27 Ağustos 2022/27 Eylül 2022

Sivri Biber 12,79 24,63 92,6

Domates 9,75 16,93 73,6

Salatalık 8,88 12,40 39,6

Patlıcan 10,83 14,34 32,4

Marul (adet) 9,73 12,55 29,0

Kabak 9,55 12,24 28,2

Antep Fıstığı 179,56 222,32 23,8

Nohut 26,61 32,77 23,1

Pirinç 24,08 29,50 22,5

Maydanoz (adet) 3,95 4,80 21,5

Ispanak 13,75 16,46 19,7

Kuru İncir 93,30 108,81 16,6

Taze Fasulye 20,66 23,43 13,4

Zeytinyağı 86,11 94,91 10,2

Yumurta 2,16 2,34 8,3

Kuru Üzüm 49,30 51,95 5,4

Kuru Fasulye 28,17 29,38 4,3

Ayçiçek yağı 44,32 46,21 4,3

Tavuk Eti 43,43 45,19 4,1

Toz şeker 24,58 25,51 3,8

Yoğurt 23,02 23,67 2,8

Kaşar peyniri 126,59 128,89 1,8

Tereyağ 133,81 136,21 1,8

Dana Eti 148,16 150,15 1,3

Beyaz peynir 90,25 91,16 1,0

Kuzu Eti 163,75 165,33 1,0

Kuru Kayısı 133,33 134,24 0,7

Limon 21,45 21,23 -1,0

Yeşil Soğan (demet) 7,57 7,35 -2,9

Havuç 10,03 9,67 -3,6

Fındık (iç) 151,99 146,38 -3,7

Kırmızı Mercimek 32,02 30,83 -3,7

Yeşil Mercimek 31,03 29,01 -6,5

Kuru Soğan 9,50 8,86 -6,7

Mısırözü yağı 52,30 47,76 -8,7

Patates 10,74 9,71 -9,6

Elma 16,39 14,03 -14,4

AY SONU ÜRETİCİ FİYATLARI

ÜRETİCİ Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)

ÜRÜNLER 27 Ağustos 2022 27 Eylül 2022 27 Ağustos 2022/27 Eylül 2022

Sivri Biber 4,14 10,33 149,5

Elma 2,00 4,60 130,0

Pirinç 10,00 22,50 125,0

Kuru Üzüm 14,50 26,00 79,3

Taze Fasulye 7,75 13,10 69,0

Marul (Adet) 2,34 3,79 62,0

Kabak 3,13 5,00 59,7

Domates 3,43 5,30 54,5

Salatalık 3,25 4,70 44,6

Patlıcan 4,50 5,86 30,2

Kuru İncir 50,00 65,00 30,0

Antep Fıstığı 125,00 145,00 16,0

Ispanak 5,50 6,33 15,1

Nohut 14,57 16,42 12,7

Yumurta 1,58 1,75 10,8

Yeşil Mercimek 15,35 16,50 7,5

Zeytinyağı 58,80 62,20 5,8

Kırmızı Mercimek 13,31 13,84 4,0

Dana Karkas 95,22 97,91 2,8

Limon 6,50 6,67 2,6

Fındık (iç) 94,00 95,00 1,1

Kuzu Karkas 93,65 94,01 0,4

Havuç 4,00 3,80 -5,0

Patates 4,88 4,63 -5,1

Maydanoz (Adet) 1,48 1,36 -8,1

Kuru Kayısı 110,00 100,00 -9,1

Kuru Soğan 6,13 4,75 -22,5

Yeşil Soğan (Demet) 5,75 3,38 -41,2