EKONOMİ VE HUKUK BULUŞMALARI: KAYSERİ İŞ DÜNYASI YARGININ HIZLI VE ADİL OLMASINI İSTİYOR

Dürüstlük ilkesi rafa kalkmamalı. Çek senet davalarında çok zor şeyler yaşıyoruz

EKONOMİ VE HUKUK BULUŞMALARI: KAYSERİ İŞ DÜNYASI YARGININ HIZLI VE ADİL OLMASINI İSTİYOR
EKONOMİ VE HUKUK BULUŞMALARI: KAYSERİ İŞ DÜNYASI YARGININ HIZLI VE ADİL OLMASINI İSTİYOR
“Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” toplantısının sekizincisi Kayseri’de gerçekleşti. İş dünyası temsilcilerinin ortak mesajı ise; sürdürülebilir büyüme için KOBİ’lerin korunması ve desteklenmesi, aile şirketleri için anayasa hazırlanması, yargı sisteminin hızlı ve adil olması ve iş mahkemelerinin daha kısa sürede tamamlanması görüşleri etrafında şekillendi.
Takılıp kaldığımız orta gelir tuzağından kurtulmak ve refahımızı yükseltmek için, üretim yapan işletmelerimizi güçlendirerek ekonomik alanda uluslararası rekabet gücümüzü yükseltmemiz, dünya ticaretinden aldığımız payı artırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için iş yapma ortamını geliştirmeli, makro ekonomik kararları zamanında ve isabetle alıp, öngörülebilir ve kestirilebilir olmasını sağlamalı, ekonomik işbirliklerini çoğaltmalı, işletmelerin serpilip gürbüzleşmesine uygun şartları hazırlamalıyız. Tırnakla kazıyarak sıfırdan oluşturulan küçük işletmelerimizin krizlerde kaybolup gitmesini önlemeli, irili ufaklı bütün işletmelerimizi hızla kurumlaştırmalı, profesyonel yönetilmelerini, güçlenerek büyümelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamalıyız. Ayni veya nakdi sermaye ile entelektüel sermayeyi, girişimcinin risk alma iştahı ile profesyonel yönetimin güvenini bir araya getirmeliyiz.
Girişimcilerimiz işletmelerini güvenle birleştirebilmeli, kolay ve güvenli olarak ortaklıklar kurabilmeli, gerektiğinde zarar görmeden, dolandırılmadan, husumete düşmeden ayrılabilmelidir. İşletmelerimizin değer üretimini ve sürdürebilirliğini en öne almalı, üretime dâhil olan herkesin işletmenin değerli paydaşları olduklarını kabul etmeli, adil bir paylaşım dengesi kurmalı, üretim yerlerimizi zengin patronun fakir işçiyi sömürdüğü yerler olarak gören anlayışı değiştirmeliyiz. Küçük işletmelerimizin inovasyon kapasitelerini birleştirerek güçlendirmeli, yenilikler, buluşlar, know-how ve ticari sırlarını etkin olarak korumalıyız. Devlet ve ekonomi yönetiminin makro politika, kararlar ve işlemlerinde bilime aykırılığı, keyfiliği, görevi ihmal ve ihlal durumlarını kesin olarak önlemeli, kurala dayalı ekonomi yönetimini tesis etmeli, ekonominin performansına ilişkin sağlıklı istatistiki bilgilere zamanında erişebilmeli, kurumlara güven oluşturmalıyız.
Türk parasının değeri korunmalı, olabilecek değer kayıpları öngörülebilir, kestirilebilir olmalıdır. Para politikası ve ekonominin makro yönetimi işletmelerimizi uzun vadeli planlar yapmaya, verimlilik artırıcı rekabet gücü kazandıracak yöntemleri benimsemeye ve gerçekleştirmeye yönlendirmelidir. Yönetim sistemimiz ve hukukumuzla her alanda iç ve dış itibarımızı yükseltmeli, böylelikle işletmelerimizin uluslararası piyasalarda finansmana, yetkin insan kaynaklarına, teknolojiye ve sair imkânlara rakipleri olan yabancı işletmelerin edinebildiği veya daha ehven şartlarla ve maliyetlerle erişebilmelerini sağlamalıyız. Hem işletmelerimiz hem de devlet yöneticilerimiz ileri hukuk disiplini altında faaliyet gösterirse bütün bunları kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Hukuk disiplini işletmelerimizi başarıya ulaştırır, ülkemize uluslararası rekabet gücü kazandırır.
İş dünyası olarak; dava süreçlerinin uzun olmamasını ve iş davalarında daha donanımlı hâkimlerin olmasını istiyoruz. Dürüstlük ilkesi rafa kalkmamalı. Çek senet davalarında çok zor şeyler yaşıyoruz. İşçi işveren davaları da süreçlerde olsun, davaların görülmesi anında olsun çok sıkıntılı ve uzun geçiyor.
Hâkimler ‘işveren güçlüdür ve ben bunu haksız göreyim’ bakış açısıyla hareket ediyor. Bu önyargıyı geçemiyoruz. Sıkıntı hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığıdır. Eğer güçlü toplum olmak istiyorsak ancak hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız yargı ile bu mümkün olacak. E-duruşma sisteminin yaygınlaşması, arabulucunun etkinleştirilmesi ve iş davalarında sürenin kısaltılmasını istiyoruz.
Av.Mehmet Gün ün facebook sayfasından izin alınarak yayımlanmıstır