DAHA İYİ YARGI İÇİN

YAPAY ZEKA VİZYONUNA VE ÖZELEŞTİRİYE ÇAĞRI

DAHA İYİ YARGI İÇİN
Tüm dünyada Sanayi 4.0 dönüşümünün hız kazandığı, insanların yerine kararları robotların vermeye başladığı bir süreçte, Türkiye’nin bu konularda epey geride olduğu aşikâr. Oysa ülke olarak önümüze çıkacak zorlukları fırsata dönüştürerek uluslararası rekabette öne geçebilmeliyiz. İşte bu noktada Daha İyi Yargı Derneği olarak, hâkim savcı, avukat ve diğer unsurlarıyla yargı gücüne ve yargıyla ilgili devlet kurumlarına ağır görev ve sorumluluklar düştüğüne inanıyoruz.
1 Eylül Salı günü 20 Temmuz günü başlayan çalışmaya ara verme - adli tatil bitiyor yeni adli yıl başlıyor. Yargı camiası aylar öncesinden ertelenmiş, ertelemeler sonucunda devasa bir yığın haline gelmiş işleri ele almaya hazırlanıyor. Ülkemiz adına yargının omuzlarında ağır bir yük birikirken, adli tatil ve çalışmaya ara vermenin meşru sebebi olmadığına inanıyor, adli yılın başlangıcında yapılan törenler ve söylemleri ise ‘içi boş’ olarak değerlendiriyoruz.
Türkiye’nin zorlukları fırsata dönüştürmesinde Yargı gücüne ağır görev ve sorumluluklar düşüyor. Bunu yerine getirebilmek için çağı, şartlarını ve fırsatları yakalamaya, gelecek vizyonu oluşturmaya, sorunları tespit ederek herkesin samimi bir özeleştiri yapmasına ihtiyaç bulunuyor.
Yargı’nın ilk işlevi ve görevi uyuşmazlıkları çözmek, uyuşmaz olan taraflar arasında uzlaşma ve iş birliğini yeniden ve hızlıca tesis etmektir. Yargı bu anlamda, toplumda uyumlu çalışma ile yüksek katma değer yaratılmasını, ekonominin gelişmesini sağlamanın anahtarıdır.
Yargı öncelikle bu temel işlevini etkin ve verimli olarak yerine getirmek, ülkemizde yıllardan beri birikmiş olan iş yükünü eritmek zorundadır. Tek başına birikmiş iş yükü sorunu bile Yargı’yı yapay zekâ oluşturmaya ve kullanmaya zorlamaktadır. Yargı’nın, temel işlevini yerine getirebilmek için muhtaç olduğu hukuk yapay zekâsı mümkündür; bir ütopya değildir.
Toplum için hayati önemi olan bu hususlarda yaşanan aksamalar sonucunda adalete inancın düşmekte olduğu bir vakıadır. Yargı camiası, bundan sorumlu olduğunu dikkate alarak kendisini eleştirmelidir. Yargı, işlevini bağımsız ve etkili olarak yerine getirip getiremediğini, tabi olduğu ön izinler, arkaik usuller ve teminat eksiklikleri ile adeta eli-kolu bağlanmış durumda olduğu gerçeğini ve 3-5 ayda bitebilecek bir davayı 3-5 yılda zor bitirmesine neden olan hususları açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalı, çözümün yolunu ve adresini göstermelidir. 3-5 ayda çözülebilecek davaların, 3 – 5 yıldan önce çözülemediğini bütün Yargı teşkilatı şapkasını çıkararak kabul etmek zorundadır.
Bu bilinçle ülkemiz yargısını ve Yargı ile ilgili kişi ve kurumları, özellikle de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Adli Yargı, Danıştay ve İdari Yargı, YSK, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu adına, adli yılın başlangıcı vesilesiyle konuşma yapacak yetkilileri; yarGının sorunlarını, şikâyetleri isabetli olarak tespit ederek ortaya koymaya, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak samimi bir özeleştiri yapmaya davet eder;
Daha İyi Yargı için Yapay Zekâ Vizyonuna ve Özeleştiriye Çağrı | Daha İyi Yargı Derneği
DAHAİYİYARGİ.ORG
Daha İyi Yargı için Yapay Zekâ Vizyonuna ve Özeleştiriye Çağrı | Daha İyi Yargı Derneği
Daha İyi Yargı Derneği'ni
Av. Mehmet Gün'ün Facebook sayfasından İzin alınarak yayımlanmıştır.