BUNDAN EYİYDİ

Kara kazanları ocağa kurup Elde don yıkardık bundan eyiydi

BUNDAN EYİYDİ
HALK OZANI HİLMİ ŞAHBALLI’NIN ‘BUNDAN İYİYDİ’ şiirine naziremdir.
BUNDAN EYİYDİ
Kara kazanları ocağa kurup
Elde don yıkardık bundan eyiydi
Pırtının üstüne tokacı vurup
Üfeler sıkardık bundan eyiydi
Hantallık bilmezdik maraz bilmezdik
Gardaştık hepimiz garaz bilmezdik
Toprak dostumuzdu kriz bilmezdik
Kendimiz ekerdik bundan eyiydi
Ekinleri orak ile biçerdik
Pınarlardan avuç avuç içerdik
Kağnı inen köy yolundan geçerdik
Mal melal bakardık bundan eyiydi
Kalörifer yoktu soba yanardı
Herkes katığına ekmek banardı
Ana çadır idi baba çınardı
İdare yakardık bundan eyiydi
Endezemiz idi anadut yaba
Kömbe yapmak için kuzine soba
Sırtımızda gocuk, keçeden aba
Oy kenger sökerdik bundan eyiydi
Damların başında asmalar vardı
Aldatmalar değil küsmeler vardı
Hazır giyim yoktu basmalar vardı
Biçip de dikerdik bundan eyiydi
Gurbete giderdik kara trenle
Mektuplaşır idik yârla yarenle
Yollar kapanırdı karla boranla
Hetikle çıkardık bundan eyiydi
Cıncık güllelerden toplardık enek
Hamamlıklar yoktu cağlardı yunak
O kerpiç evleri sanırdık konak
Kışın loğ çekerdik bundan eyiydi
Bizim sokak vardı siteler yoktu
Sahtekar, düzenbaz çeteler yoktu
Kavurma yapardık soteler yoktu
Diz kırıp çökerdik bundan eyiydi.
Yazıya inip de çalardık çapa
Sirke turşusunu kurardık küpe
Yorulmaz aşardık dağ ile tepe
Kuş gibi sekerdik bundan eyiydi
Cuvara bilmezdik ekzoz bilmezdik
Doğal beslenirdik hasta olmazdık
Nurgül’üm yaylaya çıkar gelmezdik
Irahan kokardık bundan eyiydi.
Nurgül KAYNAR YÜCE/ K. MARAŞ
T. C. Kül. Bak. Halk Şairi