BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ” ÇIKTI!

BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ adlı kitabımız, raflardaki yerini aldı.

BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ” ÇIKTI!

BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ” ÇIKTI!

Editörlüğünü, Ege Üniversitesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Cihan Özgün ve Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu hocalarım ile birlikte üstlenmiş olduğumuz BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ adlı kitabımız, raflardaki yerini aldı.

Yoğun ve özverili bir sürecin ardından ortaya çıkan BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ adlı çalışmamız; eşkıyalık olgusunun Türk tarih yazımındaki yerinden eşkıyalığın arkaik dönemlerine, çetelerin yapısal özelliklerinden fidye için dağa kaldırılan zenginlere, eşkıya avcısı jandarmalardan Osmanlı hapishanelerine, şehir eşkıyalarından Rum Klephtlerine, oryantalistlerin betimlediği soylu vahşilerden yabancı basının zeybek algısına ve Kuvayı Milliye zeybeklerinden Cumhuriyet dönemi milli kültür politikalarına dek pek çok konuya değinmiştir.

Alanında uzman ve farklı disiplinlerden on bir yazarın makalesinin yer aldığı bu kolektif eser; ağırlığı bölgedeki Türk eşkıyalar hakkında olmak üzere, Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi ile alakalı oldukça geniş bir perspektif ortaya koymaktadır

Ege Üniversitesi Yayınlarından çıkan kitabımızdaki makalelerin listesi şöyledir:

* Batı Anadolu Eşkıyalığının Türk Tarih Yazımında Ele Alınışı Üzerine Yapısal Bir İnceleme / Uzm. Ali Özçelik

* Şövalyelikten Eşkıyalığa… Erdemlikten Zorbalığa… Şövalyelikten Eşkıyalığa Giden Sürece Dair / Doç. Dr. Yücel Aksan

* Bir Çetenin Anatomisi / Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu

* II. Abdülhamit Döneminde Eşkıyalıkla Mücadele Politikası ve İzmir / Doç. Dr. Cihan Özgün

* Batılı Sanatçı ve Gezginlerin Gözünden Zeybekler / Prof. Dr. Semra Daşcı

* Avustralya Basınında İzmir’de Eşkıyalık (1880-1890) / Ibrahim Hamaloğlu - Doç. Dr. Cihan Özgün

* Servet Avcısı Eşkıyanın Fransız Tebaasından Madam Branzeau’yu Kaçırması ve Alınan Tedbirler / Dr. Öğr. Üyesi Serap Sunay

* Bir Şehir Eşkıyası: Seri Katil Hrisantos’un Polis Cinayetleri / Doç. Dr. Yücel Yiğit

* Osmanlı Devletinin Son Yıllarından Cumhuriyet’e Ödemişte Eşkıyalık ve Güvenlik Sorunu / Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş

* Kuva-yı Milliye’de İki Efe (Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe) / Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran

* Cumhuriyet Dönemi Milli Kültür İnşasında Bir Propaganda Aracı Olarak Zeybek Kültürü / Öğr. Gör. Zeynep Türkyılmaz

En büyük temennimiz, Batı Anadolu Eşkıyalığı gibi siyasi, idari, iktisadi, sosyal, kültürel ve coğrafi etmenlerle doğrudan bağlantısı bulunan, bu yönüyle de oldukça emek isteyen bu araştırma alanına bir nebze olsun katkı sunmuş olabilmemizdir.

Kitabımızı Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden (0232 311 59 07), mesai saatleri içinde temin edebilirsiniz.

İlgili herkese iyi okumalar dilerim.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı