Amerikan Şirketler Derneği Türkiye’yi Global Pazarlara Taşıyor!

Yerel iş ortaklarını küresel değer zincirlerine taşımak

Amerikan Şirketler Derneği  Türkiye’yi Global Pazarlara Taşıyor!

110’u aşkın üyesiyle Türkiye’yi global pazarlara taşıma hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), 16. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi.

 

Türkiye’de 50 milyar doların üzerinde yatırım yapan AmCham Türkiye üye şirketleri yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlıyor.

 

İSTANBUL, Şubat – Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 16. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 19 Şubat 2020 günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba Amerikan şirketleri ile bir araya geldi.

 

Genel Kurul açılış konuşmasını gerçekleştiren AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye’nin potansiyeline büyük inançları olduğunu vurguladı. Üye şirketlerin Türk ekonomisine kattıkları değeri vurgulayan Turnaoğlu: “Derneğimize üye 110’u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte Türkiye’yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık.” dedi.

 

Bu gücü Türkiye ekonomisine 3 farklı alanda katkı sağlamak için kullandıklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için yarattıkları değeri şu ana başlıklar altında sıraladı:

 

· Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması

· Yetenek gelişimi ve çeşitliliği teşvik etmek

· Yerel iş ortaklarını küresel değer zincirlerine taşımak

 

Turnaoğlu, bugün birçok Amerikan firmasının çalıştığı Türk firmalarını global değer zincirine katarak gerek üretim gerekse ihracat konusunda katkı sağladıklarını vurguladı.

 

T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: “Türkiye’ye 2002 yılından bu yana toplam 217 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu tutarın dağılımına baktığımızda, bizim için her zaman önemli bir kaynak olan Amerika Birleşik Devletleri’nden, aynı dönemde, 12 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldiğini görüyoruz. AmCham, Türkiye’deki ABD merkezli şirketleri temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşu. Yatırım Ofisi olarak, ülkemizdeki yatırımları artırmak için birlikte çalıştığımız AmCham'ın değerli yönetimine ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, “Bugün burada bulunmanız, hepimizin ABD-Türkiye ilişkilerine ve ABD-Türk şirketlerinin yıllardır süre gelen iş birliğine verdiği önemin altını çiziyor.” dedi.

 

 

PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba: “Bir global çeşitlilik lideri olarak, bu fırsatı kadınları güçlendirme konusunda konuşmak için kullanmak istiyorum. PepsiCo’da, hizmet verdiğimiz tüketici ve toplulukların çeşitliliğini yansıtan bir işgücü yaratmaya inanıyoruz. Çeşitlilik odağımızın en önemli ayağı, şirketimizdeki ve toplumumuzdaki kadınların güçlendirilmesidir. PepsiCo Vakfı ortaklığı ile 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun eğitim ve işgücüne katılma engellerini kaldırmak ve eşitliği teşvik eden programları hayata geçirmek için 100 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettik. Yatırımlarımız üç ana alanda odaklanmaktadır. İlki kadın çiftçileri desteklemek, ikincisi yiyecek-içecek sektöründeki kadın girişimcilerle iş birlikleri yapmak ve üçüncüsü ise, STEM alanlarında Mentorluk vererek eğitimlerle kadınları işgücüne hazır hale getirmek.” dedi.

 

 

AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu

 

Tankut Turnaoğlu – Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Genel Müdürü

– AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı

 

Canan Özsoy – General Electic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

– AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Halûk Yalçın – PwC Türkiye Başkanı

Ayşem Sargın – Boeing Türkiye Genel Müdürü

İsmail G. Esin – Esin Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı

İhsan Karagöz – Mondelez International Türkiye Genel Müdürü

Ayşegül Aydın – Heidrick & Struggles Yönetici Ortağı

Mert Büyükyazgan – 3M Türkiye Genel Müdürü

Renan Özyerli – MSD Türkiye Genel Müdürü

Murat Kansu – Microsoft Türkiye Genel Müdürü Evguenia Stoichkova – Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Başkanı

Volkan Sözmen – IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü

Ayhan Öztürk – Medtronic TWAL Bölge Başkanı

Didem Şekerel Erdoğan – Nielsen Türkiye Genel Müdürü

Burak Kılıç – UPS Türkiye Genel Müdürü

Armin Zerunyan – Hilton Türkiye Bölge Müdürü

Frans van Deursen – Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı

 

AmCham Turkey/ABFT Hakkında:

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), Türkiye’de faaliyet gösteren ABD şirketlerinden oluşan bir ticaret birliği ve sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’de pozitif iş gündemini ve ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla 2004 yılında kurulan dernek, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımın ve ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Derneğe, Türkiye’de toplamda 50 milyar doların üzerinde yatırımları olan ve 100.000’e yakın istihdam yaratmış olan 110’u aşkın Amerikan şirketi üyedir. www.amchamturkey.com

 

Bilgi için:

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT)

T: 212 243 35 11 E: info@amchamturkey.com