▪️ Amatör müsünüz Profesyonel mi? - Temel Aksoy

Sahip olduğunuz zihniyet, iş hayatında başarınızı belirleyen en önemli etkendir.

▪️ Amatör müsünüz Profesyonel mi? - Temel Aksoy

▪️ Amatör müsünüz Profesyonel mi? - Temel Aksoy

Sahip olduğunuz zihniyet, iş hayatında başarınızı belirleyen en önemli etkendir.

İşini ustaca yapanlar, her seferinde başarılı sonuçlar elde edenler o konunun profesyonelleridir. Amatörler ise hevesleri çok ama işe yaklaşımları ve iş yapma biçimleri acemi olanlardır.

Farnam Street Blog’da Shane Parrish geçenlerde amatörler ve profesyoneller hakkında çok güzel bir yazı yayınladı.

Siz bu yazıyı okurken kendi davranışlarınızı test edin. Hangi alanlarda hangi durumlarda ne kadar profesyonel ne kadar amatör davrandığınızı ölçün.

Amatörler hedeflerine ulaşınca dururlar; profesyoneller için her başarı yeni bir başlangıçtır.

Amatörlerin hedefleri vardır; profesyonellerin süreçleri.

Amatörler her alanda iyi olduklarını düşünürler; profesyoneller hangi alanlarda iyi olduklarını hangi alanlarda bilgisiz olduklarını bilirler.

Amatörler kendilerine yapılan eleştirileri kişiliklerine bir saldırı olarak kabul ederler; profesyoneller zayıf yönlerinin olduğunu bilir ve eleştirilere değer verirler.

Amatörler karşılarına çıkan ilk zorlukta, aşamadıkları ilk engelde vazgeçerler; profesyoneller ise karşılaştıkları zorlukları ve engelleri, mükemmelliğe giden yolun durakları olarak görürler.

Amatörler zayıf yönlerini iyileştirmeye odaklanırlar; profesyoneller ise güçlü yönlerine odaklanır ve kendilerinin zayıf oldukları alanlarda en güçlü olanlarla iş birliği yaparlar.

Amatörler bilginin güç olduğunu düşünürler; profesyoneller ise bilgelik ararlar.

Amatörler haklı çıkmak peşindedirler; profesyoneller ise en iyi sonucu almak.

Amatörler başarılı sonuçların kendilerinden kaynaklandığını düşünürler; profesyoneller ise şansları sayesinde başarılı olduklarını düşünürler.

Amatörler karşılarındakini alaşağı etmeye çalışırlar; profesyoneller herkesin daha iyi olması için çaba gösterirler.

Amatörler başkalarını suçlar; profesyoneller sorumluluklarını kabul eder.

Amatörler arada sırada işe yararlar; profesyoneller her gün.

Amatörler hızlı giderler; profesyoneller ileriye giderler.

Amatörler akıllarına ilk gelen fikirle ilerler; profesyoneller akla ilk gelen fikrin nadiren iyi fikir olduğunu bilirler.

Amatörler kendi fikirlerinin en iyi fikir olduğu ihtimalini çok yüksek görürler; profesyoneller bu ihtimalin düşük olduğunu bilirler.

Amatörler gerçeği görmek istedikleri gibi görürler; profesyoneller gerçeği olduğu gibi görürler.

Amatörler görüş ayrılıklarını tehdit olarak görürler; profesyoneller görüş ayrılıklarını öğrenme ve gelişme imkanı olarak değerlendirirler.

Amatörlerle, profesyonelleri ayıran en önemli konu, amatörlerin korku ve telaşla davranmaları; profesyonellerin ise kendilerinden emin ve gerçekçi olmalarıdır.

Amatörler kendilerine karşı dürüst olmakta zorlanırlar; profesyonellerin en önemli özellikleri kendilerini bilmeleridir.

https://www.linkedin.com/company/malloftrends/